Katana Fruits Slice Game

Leuk spel voor bijvoorbeeld in de trein.

Wat maakt dit spel zo leuk?

je kan het eindeloos spelen en het is heel relaxed om je tijd te doden.

Het doel van het spel is om zo veel mogelijk de dingen die in de lucht worden gegooid door midden te snijden doodmiddel van je vinger te gebruiken het enige hindernis is is dat er soms ook een bom in de lucht word gegooid en die wil je niet raken anders heb je verloren met de punten kun je weer allemaal dingen doen.

Hier zie je dat je ook combo's kunt raken waardoor je meer punten in een keer kan raken.

Dit was mijn onderzoek over KATANA FRUITS

Met vriendelijke groet Sebastien Forgeas

Created By
sebastien Forgeas
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.