My profile Mr.Sarawut Salaewong

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ นายสราวุฒิ สะและ ชื่อเล่น มะดี
  • เกิดเมื่อ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2534
  • สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
  • ศาสนา อิสลาม
  • ที่อยู่ปัจจุบัน 399/2 ถ.เพชรบุรี แขวงราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทร 0805975973
  • e-mail: 570112010069@dpu.ac.th
  • facebook: ลิลว์ ร็อบ
  • Lien: madeemeeda
ความสนใจพิเศษ
ท่องเที่ยว
ผจญภัย
ความสามารถพิเศษ
ขับขี่ยานพาหนะได้ทุกประเภท
มีทักษะการต่อสู้และการป้องกันตัว (มวยไทย)
พูดเก่งและสามาถใช้เสียงได้หลายประเภท
อุปนิสัย
มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน รับงานหนักๆได้ทุกรูปแบบ
พูดจาดีและสร้างอารมณ์ขันให้คนอื่นรู้สึกดี
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
มีความเป็นผู้นำสูง , หากมีความสามารถด้านไหนก็แสดงออกมาให้เต็มที่
เกมกีฬาที่ชื่นชอบ
ฟุตบอล
หมากรุกไทย
คติประจำใจ
ทำวันนี้ให้ดีกว่าวันวาน และจงทำวันนี้เพิ่อให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี
การศึกษา
นายสราวุฒิ สะและวงษ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่งและหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
คณะกรรมนักศึกษา
ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประธานรุ่นนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
พิธีกรประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ด้านกิจกรรมนันทนาการและสันทนาการ
กิจกรรมและผลงานในรั้วมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสร้างความความสัมพันธ์ สิงห์ รปศ. เมื่อก้าวเข้ามาเจ้ากับข้าพี่น้องกัน (รับน้อง)
พิธีกรกิจกรรมประกวดดาว - เดือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ได้รับคัดเลือกแผนการท่องเที่ยวตามโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน Backpack to ASEAN รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และการทดสอบ "กระบวนการประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง" เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สถาบัณพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
เข้าร่วมโครงการ บัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เข้าร่วมการแข่งขัน " GSPA's GOT Talent Season 2 : แข่งขันดวลวาทะด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน " ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เมื่อวันที 2 กันยายน พ.ศ. 2558
ผ่านโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ณ รีสอร์ท บ้านป่าริมเขื่อน จังหวัดนครนายก
ร่วมจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรศาสนาอิสลาม กับชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ รีสอร์ทร่มเย็นกรีนแลนด์ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 23 - 25 กันยายน 2559
กรรมการการเลือกตั้ง กรมสรรพากร
กิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้ศึกษาหมู่บ้านต้นแบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งน้อย จังหวัดชลบุรี
รับหน้าที่เป็นพิธีกร ในงาน Edu Fest Dpu.
ผ่านการฝึกอบรมบุคลิกภาพ
การประกวดดาวเดดือนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ Dpu Game Night
นักกีฬาวอลเล่บอล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี พ.ศ.2560
ตำแหน่งและหน้าที่การงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ประธานกลุ่มเยาวชน ชุมชนเพชรบุรีซอย ๗ พญาไท
อนุกรรมการประจำมัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท
ดูแลรักษาความเรียบร้อยกิจกรรมงานต่างๆ ภายในชุมชน
ควบดูแลกิจกรรมทั้งหมดภายในมัสยิด
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมจิตอาสา
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านแม่พลู (สาขาบ้านสองน้อย) ณ จังหวัดตาก
บริจาคของ ที่จังหวัดสตูล
กิจกรรม จิตอาสาออกค่ายพัฒนา
ความสำเร็จ เริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.