QHR QUALITY HR HR - ABONNEMANG

Lanseringserbjudande -

QHR Quality HR- ABONNEMANGtjänster

Är du som många andra trött på att släcka bränder inom företaget? Känner du att det är svårt att hitta rätt personal för din verksamhet? Vill ni växa och utvecklas som organisation men känner ni att ni inte har tid, kapacitet eller kompetens att hitta de rätta personerna för er organisation, att se till att de trivs, utvecklas och växer tillsammans med er?

Vill du veta att ni gör rätt när det gäller arbetsrätt, kollektivavtal och praxis i Sverige? Men samtidigt inte har tid eller de rätta resurserna eller kunskaper att säkerställa detta?

Du behöver inte anställa en HR expert - vi hjälper er med era HR utmaningar in-house eller på distans. Du väljer vilket paket som passar in i just ditt företag och vilka frågor ni behöver hjälp med.

Vår kompetens ligger inom följande områden -

  • Rekrytering - rätt person på rätt plats, både när det gäller kompetens och personlighet, hjälp med employer branding.
  • HR kartläggning och besiktning - vad behöver ni anpassa för att bli en attraktiv arbetsgivare? Anpassning för Svensk arbetsrätt och kollektivavtal. HR Due Diligence samt lönekartläggning enligt Diskrimineringslagen.
  • HR method- och processutveckling.
  • Support inom arbetsrätt och Ad-hoc HR rådgivning.
  • Utveckling av löne- och belöningsmodeller.

Vi levererar kvalitet och effektivitet - vi hjälper dig att göra rätt från början!

Lanseringserbjudande -

3 olika företagspaket till reducerat pris för dig som beställer innan 2017-05-01. Ordinarie pris 1500 kr/timme.

Företagspaket small: 16 timmar/månad HR support och rådgivning. Gäller i 3-12 månader: 15,550 kr/månad ex. Moms. (istället för 22,500 Kr).

Företagspaket medium: 32 timmar/månad HR support och rådgivning i månad. Gäller i 3-12 månader: 28,000 kr/månad ex. Moms. (istället för 45,000 Kr).

Företagspaket Large: 55 timmar HR support och rådgivning i månad. Gäller i 3-12 månader: 45,000 kr/månad ex. Moms. (istället för 75,000 Kr).

Kontakta oss redan idag för att säkerställa att ni får kvalitetsservice inom HR!

Kontakta Moran Winsteen Albin för att diskutera era utmaningar och behov och boka ett förutsättningslöst möte. Vi är flexibla och kan komma överens om andra paket som passar bäst med er verksamhet.

E-post: moran.winsteen@qhr.se

Telefon: 076-851 9228

Created By
Moran Winsteen Albin
Appreciate

Credits:

Created with images by Unsplash - "stairway staircase stairs"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.