Workshop Mindfulness uten Meditasjon Mindre stress og mer tilstedeværelse i livet uten teknikker

Har du akseptert at det å leve med stress er bare en normal del av livet?

Du trenger ikke å leve med stress. Det kan være normalt, men det er på ingen måte naturlig. I din naturlige tilstand, er du rolig, avslappet og med klar tenkning.

  • Føler du deg ikke tiltrukket av Mindfulness og meditasjonsøvelser, men ønsker meg indre ro og tilstedeværelse i livet?
  • Har du prøvd å skulle implementere en praksis av Mindfulness og meditasjon i livet ditt, men som du av en eller annen grunn føler at dette blir bare en ting til på "to-do lista" og blir da mot sin hensikt?

Det finnes en enklere vei til mindre stress og mer tilstedeværelse i livet, som ikke krever noen teknikker eller øvelser. Denne workshopen vil ta for seg forståelsen som ligger til grunne for boken Marianne Kronkvist har skrevet, som heter Mindfulness uten Meditasjon - Mindre stress og mer tilstedeværelse i livet uten teknikker.

Tilbakemeldinger på boka

Marianne har skrevet en fin liten bok, som helt enkelt forteller om det stedet inni oss alle, hvor fred og glede bor. Det er en bok som bringer håp om hva vi alle har iboende i oss, kilden til større trivsel akkurat her og nå. Opplevelser er ikke skapt av noe utenfor oss selv, men det er kun tanke og bevissthet som skaper opplevelser. Denne innsikten bringer frihet til hvert enkelt menneske som begynner å oppdage hvordan sinnet virkelig fungerer. Jeg gir denne boken mine varmeste anbefalinger. - Natasha Swerdloff, forfatter av boken Coming Home - Uncovering the foundation of psychological well-being, underviser, Coach og facilitator

Dette er en enkel, lettlest og engasjerende bok. Samtidig bringer den en fundamental og dyp forståelse av menneskesinnet, som peker leseren mot livsendrende innsikter. Marianne er selv et levende eksempel på visdommen denne boken inspirerer til. Jeg anbefaler denne boken på det sterkeste, og den bør leses i ro gjentatte ganger. - Kjetil Haugmo, Coach, forfatter, foredragsholder og seminarleder

Forfatter og 3P Mentor Marianne Kronkvist

Marianne Kronkvist driver 3P Instituttet i Kristiansand, hvor hun jobber som 3P Mentor og hjelper mennesker å finne tilbake til sin naturlige kapasitet til mentalt og følelsesmessig velvære. Hun har selv lang erfaring med meditasjon, men først når hun fikk en forståelse for hvordan det menneskelige sinnet fungerer, gikk hun fra å søke indre ro og føle mindre stress gjennom teknikker og øvelser til å finne en indre ro og tilstedeværelse hun aldri før har opplevd.

There's a wide gap between teaching people the act of meditation - and pointing people to their innate ability to find a meditative state. - Garret Kramer

Informasjon om workshopen

  • Dato 8.April 2017 kl 10 -14 (45 min lunsj)
  • Sted - CoLab Torget 8 i Larvik
  • Pris - 490 kr inkludert i prisen er 1 bok, kaffe, te og frukt
Created By
Marianne Kronkvist
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.