Sten Vereijken

Ik neem jullie mee door een reis van mijn leven

Ik toen ik net geboren was
Ik met mijn opa en oma
Hoera ik ben 1 jaar!
In de bloemen met papa
Gewoon raar
Ik hield heel erg van dino's en Roel ook
Tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog
Lego heb ik altijd leuk gevonden
PSV is altijd mijn lievelings club geweest
foto's met een paar vrienden
In de plusklas allemaal leuke projecten gehad
Klaar voor een fuif in groep 8
Met mijn idool Hector Moreno
Ik was ooit de Kinderdirecteur van dierenpark zie-zoo
Ik hou erg van een fikkie stoken

Dit was mijn leven tot nu toe Ik hoop dat jullie genoten hebben

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.