milk snake Viggó snorri óskarsson

Kjörbýli

milk snakes búa í norður ameríku

Fæða

fæða milk snake eru rottur mýs og önnur lítil dýr

það eru til 24 tegundir af milk snake

ógnir

fann ekkert um ógnir milk snake

Lengd lífs

milk snakes geta lifað í 22 ár

heimildir

www.flickr.com

www.livescience.com

www.youtube.com

Credits:

Created with images by 2ndPeter - "Red Milk Snake (Lampropeltis triangulum syspila)" • 2ndPeter - "Red Milk Snake (Lampropeltis triangulum syspila)" • Sheila in Moonducks - "milk snake" • Amy Guth - "A few minutes ago, this was around my wrist:" • Sheila in Moonducks - "Milk snake"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.