Loading

Hapert de terugkeer naar normaal? 05-08-2021

Het Covid-virus laat zich moeilijk temmen

In het VK zijn de besmettingen alweer aan het dalen, maar in andere landen met een hoge vaccinatiegraad, zoals Frankrijk en de VS, loopt het aantal besmettingen opnieuw op.

Covid geeft zich dus nog niet gewonnen, maar gelukkig blijft de toename van ziekenhuisopnames (en verwijzingen naar intensieve zorg) eerder beperkt.

Nieuwe, strenge lockdownmaatregelen kunnen hierdoor uitblijven maar verder vaccineren blijft de boodschap.

Economie op volle toeren, groeipijnen zijn van tijdelijke aard

Na een sterk economisch herstel in China, gevolgd door de Verenigde Staten van Amerika, is nu Europa aan de beurt. Na de industrie komt ook de dienstensector er stilaan op stoom. De hooggespannen groeiverwachtingen, gevoed door snelle vaccinaties, fikse overheidsuitgaven en een uitgestelde consumptievraag, lijken te worden ingelost. Deze sterke economische groei vertaalt zich in een stevig herstel van de bedrijfswinsten die over het tweede kwartaal de verwachtingen opnieuw ruimschoots overtreffen.

De stijgende vraag naar goederen en diensten zet de beschikbare capaciteit wat onder druk. Er ontstaat krapte en hogere prijzen in een aantal sectoren en dat jaagt het inflatiecijfer fors de hoogte in.

Wellicht gaat het hier om tijdelijke factoren die wegebben naarmate het economisch leven zich normaliseert. De Opec toonde zich alvast bereid de olieproductie wat op te voeren om tegemoet te komen aan de sterke vraag.

Rente blijft laag

De centrale banken laten er alvast geen twijfel over bestaan: eventuele aanpassingen aan het soepele beleid zullen slechts met mondjesmaat gebeuren. De Fed en ook de Europese Centrale Bank (ECB) blijven het economische herstel dan ook volop ondersteunen.

Ook in de obligatiemarkt ebt de inflatievrees weg met een fikse daling van de rente tot gevolg. We verwachten geen snelle stijging en dat beperkt de beleggingsmogelijkheden in obligaties. We zetten volop in op bedrijfsobligaties.

Maar we kiezen vooral voor aandelen. Sectoren die profiteren van de economische heropleving genieten de voorkeur en vooral de consumentensector en de vrijetijdsector lijken ons zeer interessant. We zetten ook in op bedrijven uit de financiële sector en regionaal ‘volgen’ we het vaccinatiepad en gaan we voluit voor Europa.

Naast deze langetermijnvisie zijn ook bescherming en trends op financiële markten belangrijk. Je persoonlijke belegging, raadpleegbaar in KBC Mobile en Touch, kan anders ingevuld zijn volgens jouw comfortzone.

Tom Mermuys, Beleggingsstrategist KBC Asset Management
Covid laat zich moeilijk temmen, maar de vaccins bieden een uitweg. De wereldeconomie blijft dan ook stevig op het pad ‘terug naar normaal’. We zetten in op aandelen en kiezen voor sectoren en regio’s die sterk profiteren van de herleving van de consumptie-uitgaven.

Redactie beëindigd op 05-08-2021. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.