Loading

GAUDÍHO BARCELONA Na římských základech vyrostlo živé centrum hrdého Katalánska s neopakovatelnou a jedinečnou atmosférou. Vydejte se po stopách slavných umělců, španělskou gastronomií či za relaxací na písečných plážích Costa Bravy...

1.DEN

Odjezd v dopoledních hodinách, transfer přes SRN a Francii do Katalánska.

2.den

Příjezd do Barcelony - prohlídka Gotické čtvrti, na jejímž návrší Římané založili kolonii Barcino, s královským palácem a katedrálou sv. Eulálie. Rušný život poznáme na hlavní třídě La Ramblas dlouhé 2 km s množstvím umělců, stánků, kaváren, obchodů a hotelů. 60m vysoká socha Kryštofa Kolumba se tyčí nad přístavem a vzdává hold tomuto objeviteli, u ní se rozhodneme pro návštěvu Musea Marítim nebo Aquaria. Individuální volno a dojezd na ubytování.

3.DEN

Dopoledne přijedeme do města Figueres, kde jeho slavný rodák malíř Salvador Dalí založil surrealistické Teatro-Museo Dalí. Po prohlídce přejezd do Girony - návštěva středověkého Starého města, katedrály s nejširší lodí na světě, nejzachovalejší židovské čtvrti v západní Evropě či Arabských lázní, procházka po městských hradbách s nádherným výhledem na celé město.

4.DEN

Dopoledne navštívíme Museo Picasso v centru Barcelony s kolekcí raných Picassových děl. Poté vyjedeme lanovkou na vrch Montjuic, odkud se z hradeb zámku (nyní vojenské muzeum) otevře překrásný pohled na panorama města. Dále se podíváme do Fundació Joan Miró, kde se nacházejí nejlepší díla tohoto katalánského malíře a sochaře. Přes Olympijský stadion zbudovaný pro letní OH v r. 1992 přejdeme k obrovské Magické fontáně a na Španělské náměstí. Individuální volno na večeři a odjezd na ubytování.

5.DEN

Volný den na relaxaci a koupání, pro zájemce výlet do poutního místa v horách - kláštera Montserratu se známou černou Madonou a hrobkami aragonských králů.

MONTSERRAT

6.DEN

Věnujeme umění v Barceloně, především architektuře A.Gaudího. Zhlédneme dosud nedokončený slavný kostel Sagrada Família, v jehož kryptě je Gaudí pohřben, pohádkový Park Güell, Casa Milas - dům, který se naprosto odchýlil od uznávaných architektonických zásad své doby, a blízkou Passeig de Gracia se secesními domy Gaudího a dalších architektů. Poté možnost koupání, ve večerních hodinách odjezd do ČR.

7.DEN

Návrat ke škole v odpoledních až večerních hodinách.