Almanca a1 sertifikası ALMANCA A1 KURSU

Almanca A1 Sertifikası

İki aile birleşini için farklı ülkelerde bulunan yerlerde yapılan bir takım işler ile sunulan hizmet ile sizin bazı ülkeler aile birleşimlerinde bazı şartlar koşmaktadır. Bu şartlardan biride a1 sertifikası almaktır.

Almanca a1 sertifikası için gireceğiniz kurs programında başarılı olmak için eğitmen size sınavda çıkabilecek soruları göstermektedir. Bunun için çok iyi bir eğitim alarak bilmeyenler için Almanca dili öğretilmiş olunur. Bu dili size öğreten eğitmen özellikle sınavda ne tarz çıkabilecek sorular üzerinde durması gereklidir. Çünkü asıl amaç gireceğiniz a1 sınavından başarılı olmaktadır.

Almanca a1 belgesi yada sertifikasını alan ve iki ülke arasında denklik olarak kabul edilen bu belge ile Almanya ülkesi için oturum izni alınarak aile birleşimi yapılması sağlanmaktadır. Bu şekilde evlenmek için orada bulunan biri ile bu sayede evlenmeniz iyi olacaktır.

Kurs veya özel eğitim ile sınavda başarılı olmak mümkündür. Geçerli not almanız için yaklaşık yerine göre değişmekte olan iki ay süreli derslere yada bazı yerlerde bir ay süren kurs programları ile sizin sınavda başarılı olarak Almanca a1 sertifikası almanız sağlanmaktadır.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.