fun with learning Donnapat pookerd 5704600304

ผลงานชิ้นที่ 1 WHO AM I ?

เลือกใช้ FONT นี้เพราะให้ความรู้สึกว่าอ่านง่ายและค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ดูอ่อนโยน ส่วนสีที่ใช้คือ สีชมพูอมแดงและสีขาว เพราะ ชอบ2สีนี้ สีชมพูอมแดงเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสดใส ร้อนแรง และดูสะดุดตา และสีขาวหนูชอบเพราะให้ความรู้สึกสะอาด สบายตา และดูอ่อนโยน

ผลงานชิ้นที่ 2 น้องไข่ภูเขา

ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ทำงานบนโปรแกรม Adobe Indesign คือ เอื้อ!!มันคือโปรแกรมอะไร ทำไมหน้าตามันแปลกๆ ตอนอาจารย์สั่งให้ทำในห้องหนูยังนั่ง งงๆ อยู่ว่าเครื่องมือที่อาจารย์บอกอยู่ตรงไหน คอยถามเพื่อนทุกครั้งที่หาเครื่องมือไม่เจอ รู้สึกว่าโปรแกรมอะไรยากจัง

ผลงานชิ้นที่ 23 About My Favorite Artist.

ชอบคนนี้เพราะ ในส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบวาดรูปและชื่นชอบในรอยสัก ลวดลาย รวมถึงการออกแบบ การใช้สี และเทคนิคในการสักลาย โดยส่วนตัวหนูชอบคนนี้เพราะเขามีเอกลักษณ์ในการสักรวมถึงการออกแบบและสีสันค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ส่วนConcept ในการออกแบบ คือ เรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์ เพราะการสักลายสีหลักที่ใช้คือสีดำในการวาดลายเส้น รวมถึงการแรเงา ภายในภาพ จึงใช้พื้นหลังเป็นสีดำเพื่อให้รูปและตัวอักษรดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 4 กิจกรรมรณรงค์การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยยตนเอง ครั้งที่ 1

จุดมุ่งหมายในการรณรงค์ คือ เพื่อตอกย้ำให้นักศึกษาตระหนักคิดถึงโทษของการทุจริต คือสายตาเปลี่ยนอนาคต คือ บางครั้งการทุจริตคุณอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือเพียงคิดว่าทำแค่ครั้งสองครั้งก็ไม่เป็นไร แต่ในบางครั้งที่คุณคิดที่จะทุจริต นอกจากสายตาของคุณที่กำลังลอกคนอื่นนั้น ก็ยังมีอีกหนึ่งสายตาที่มองคุณนั่นคือ คนรอบข้างที่เรามองว่าคุณผิด ภาพนี้จัดอยู่ภายใต้แคมเปญ คิดซํกนิด ก่อนคิดทุจริต Concept ในการ จัดหน้าคือ เน้นสีให้ดูดึงดูด และใช้ตัวอักษรที่ อ่านง่าย เน้นภาพในการซสื่อความหมาย และเน้นข้อความที่ต้องการจะสื่อสารด้วยสีแดง

ผลงานชิ้นที่ 5 แผ่นพับคณะนิเทศศาสตร์

ความรู้สึกครั้งสุดท้ายที่ได้ทำงานบนโปรแกรม Adobe Indesign คือ อ้าว!!หมดคาบการเรียนโปรแกรมนี้แล้วหรอ ยังสนุกอยู่เลย จากตอนแรกที่รู้สึกยากแต่เมื่อใช้เป็นแล้วรู้สึกว่ามันสนุก และมีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

ผลงานชิ้นที่ 6 กิจกรรมรณรงค์การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ครั้งที่ 2

จุดมุ่งหมายของการรณรงค์ เพื่อเตือนให้นักศึกษาตะหนักคิดก่อนที่จะทุจริต คือ เผื่อเวลากับตัวเองบ้างสิ เพื่อเป็นการแนะนำให้นักศึกษาหาเวลาให้กับการสอบ เพื่อที่จะไม่ทุจริตในการสอบ Concept ในการจัดหน้า คือ เน้นภาพในการสื่อความหมาย และใช้ตัวอัษรที่อ่านง่าย สบายตา

" See You Agin "

Credits:

Created with images by Pexels - "beach hat ocean"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.