Loading

de Driesprong Nieuwsbrief 23 april 2019

Gedicht

Fransiscus van Assisi

Agenda

Jarigen

Oud papier/pleinvegen

Eindtoets

Dit jaar hebben we voor het eerst deelgenomen aan de IEP toets. De leerlingen waren enthousiast over de kleurrijke boekjes met overzichtelijke vragen. Iedereen heeft z’n uiterste beste gedaan en we zijn trots op het doorzettingsvermogen van onze leerlingen. Helaas kunnen we nog niets zeggen over de resultaten. Ivo was helaas ziek, maar die maakt deze week de toets.

Eieractie ouderraad zeer geslaagd

Ook dit jaar hebben we weer de bekende eieractie gehouden. De kinderen hebben samen ontzettend veel eieren verkocht. De opbrengst overstijgt dan ook onze verwachtingen. Uiteindelijk hebben we samen € 823,40 bij elkaar gebracht. Dit mooie bedrag wordt straks besteed aan speeltoestellen voor de school. Kinderen, ouders en ouderraad, heel hartelijk bedankt!

Einde schoolfruit

Sinds november 2018 doen we als school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. In week 16 ontvingen we de laatste levering fruit en groente van dit programma. Nu is het zaak om als ouders en school samen zelfstandig verder te gaan. We willen u daarom ook vragen fruit te blijven meegeven aan de kinderen. Wilt u op de hoogte blijven van wetenswaardigheden over gezond eten? Neem dan eens een kijkje op de website van het voedingscentrum:

4 mei dodenherdenking

Op zaterdag 4 mei, in de meivakantie, zullen er namens onze school twee kinderen een krans leggen bij het oorlogsmonument in Hoge Hexel. Meijke Regtuijt en Julia Lubbers zullen deze taak op zich nemen. Verder leest Elena Dasselaar een gedicht voor. We verzamelen bij school en lopen dan samen stil naar het monument. We hopen dat veel kinderen en ouders mee zullen lopen.

Verzetten werkmiddag

Op vrijdag 17 mei stond een werkmiddag gepland voor de leerkrachten. Gezien het feit dat we op deze vrijdag op schoolreis gaan willen we de werkmiddag verzetten naar vrijdagmiddag 24 mei. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben vrij op die middag. Wilt u dat aanpassen in uw schoolkalender en planning?

Schoolreisjes

Groep 1 t/m 4 Flierefluiter

Op dinsdag 2 juli gaan we met de groepen 1 tot en met 4 naar de Flierefluiter in Raalte! De bus vertrekt om 9.00 uur hier op school. De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. De kinderen hoeven geen rugzak met eten en drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. Rond 15.00 uur zijn we weer terug op school, na hopelijk een hele leuke en gezellige dag. De kinderen mogen dan gelijk mee naar huis. Om de kinderen goed te kunnen herkennen, zou het fijn zijn als ze een wit T-shirt aan hebben. Wij hebben er nu al zin in!

Groep 5 t/m 8 gaat op vrijdag 17 mei naar de Natuurschool in Lauwersoog. We gaan wadlopen, vissen met visnetten, garnalen pellen en nog veel meer! We hopen op goed weer, maar dat hebben we natuurlijk niet in de hand. Hoe dan ook: we maken er een gezellige dag van. Belangrijk!!! Via onderstaande knop vindt u meer informatie en ook de kledingvoorschriften. Ook op de site van natuurschool Lauwersoog vindt u meer informatie: https://www.natuurschool.nl/excursies/locaties/lauwersoog/

Verkeersexamen

Alle leerlingen van groep 7/8 hebben het praktische en theoretische verkeersexamen gehaald! Hoge Hexel en Wierden zijn er vast een stuk veiliger op geworden! ;-)

Nieuws uit de schoolbieb en ander boekennieuws

Op maandag 15 april kwamen Judith en Gea van de bibliotheek in Wierden in de teamvergadering. Hierin werden de leerkrachten bijgepraat over de Monitor; de enquête die kinderen en leerkrachten in januari hebben ingevuld. Ook kregen de leerkrachten weer extra goede ideeën om boeken in de lessen te gebruiken. Als team zijn we nog weer gemotiveerder om kinderen in aanraking te brengen met goede kinderboeken. We willen nog eens benadrukken dat u dit thuis ook kunt doen!

In de schoolbieb is een hoekje ingericht met boeken over de tweede wereldoorlog. Binnenkort is het weer dodenherdenking en Bevrijdingsdag, daar sluit de bieb bij aan. Maar natuurlijk kunnen de kinderen ook andere mooie boeken lenen. Mocht u met uw kind naar de bibliotheek gaan en een boek zoeken over de tweede wereldoorlog, voor de middenbouw is o.a. Kinderen met een ster een aanrader. Voor oudere kinderen raden we o.a. Sabel aan. Met de allerjongste kinderen is een boek dat echt over de oorlog gaat waarschijnlijk minder geschikt. Maar er bestaan wel veel mooie prentenboeken over discriminatie en buitensluiten, zoals Kikker en de vreemdeling.

Over Kikker gesproken... Het prentenboek Kikker is kikker ligt nu voor slechts 2 euro in de boekwinkel. Sinds een aantal jaar wordt de actie ‘Geef een prentboek cadeau’ gehouden. Ieder jaar wordt er een boek extra goedkoop aangeboden om te stimuleren dat heel veel mensen een goed boek cadeau zullen geven aan kinderen. En dit jaar is Kikker aan de beurt!

Zwemdiploma's

Op deze foto’s ziet u de trotse bezitters van een net behaald zwemdiploma: Gefeliciteerd Aveline, Bram en Yu Tong

Juf Arinda in groep 7/8

Juf Arinda loopt tot de zomervakantie op donderdag en vrijdag stage in groep 7/8. Juf Arinda heeft al in andere groepen van De Driesprong stage gelopen.

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 6 mei

Created By
Team De Driesprong
Appreciate

Credits:

Foto's van De Driesprong. Created with images by tigerlily713 - "calendar date time" • Luca Upper - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.