Challenge Accepted Marcel

Mindmap

Typografie

Trailer

Hoe gaat de game?

Je bent een free runner en je moet over verschillende obstakels om informatie en geld te verzamelen.

Dit kan online en in singleplayer.

ook zijn er mensen die je dood willen hebben dus naast dat je moet free runnen om informatie en geld te krijgen moet je ook nog met andere mensen vechten.

Dit kunnen Bots (AI) zijn maar ook echte mensen.

Je kan hebt zelf de kiezen welke weg je gaat nemen.

Ook kan je een eigen gebied kopen in de game.

in dat gebied kan je ook je eigen parkour maken.

Dit kan gespeeld worden door andere mensen online.

voor dit spel zijn natuurlijk goede visuals nodig dus daarom vraag ik hierbij om een artiest.

Ik zoek een artiest die enthousiast is om in dit project mee te werken.

(Dit is voor een school opdracht)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.