Landskapsworkshop 23-25. September 16

Johnsgård Turistsenter og Ingrafo inviterer til fotoworkshop i høstfarger på fjellet.

23.-25. september 2016

Pris: kr 3500,-

Prisen inkluderer overnatting, full forpleining fra middag fredag til etter lunch søndag. Minimum 4 guidede fototurer og profesjonell instruksjon/ veiledning til både foto og etterbehandling av bilder.

Påmelding til post@johnsgard.no eller tlf +47 62459925

Bli med lokalkjente ut til sine "hemmelige plasser" og få veiledning av profesjonelle fotografer underveis så du kan utvikle deg som landskapsfotograf!

Workshoppen inneholder 4 fotoøkter ved solnedgang og soloppgang. Vi begynner allerede fredag ettermiddag med en session ved Langsjøen. I mellom fotoøktene vil det være mulighet for å få hjelp og tips med fotoredigeringen i Adobe Lightroom eller Adobe Photoshop Elements.

Er kvelden klar og fotofingrene fortsatt klør vil vi ut når mørket har lagt seg og se etter nordlys eller fotografere stjernehimmelen.

Instruktører

Ingrid Eide, fotograf og kursholder.
Thorbjørn Liell, fotograf og web designer.
Jan Ole Johnsgård, hobbyfotograf og nordlysjeger.
Jonas Johnsgård, hobbyfotograf.

Workshopen foregår med utgangspunkt på Johnsgård Turistsenter i Sømådalen. Alle stedene vi skal besøke er i den umiddelbare nærhet.

Overnatting er på enkeltrom i campinghytter og måltidene er felles i kaféen på Johnsgård.

Hva trenger du å ha med?

  • Kamera (som du kan stille lukkertid og blender manuelt på)
  • Grunnleggende kunnskap innen eksponering.
  • Stativ
  • Klær til å være ute i fjellnorge på høsten.
  • Gode fjellsko.
  • Datamaskin med installert programvare til å redigere bilder.

Velkommen!

Det må være minimum 6 deltagere for at workshoppen skal bli gjennomført.

Created By
Jonas Johnsgård
Appreciate
All photos copyright Jonas Johnsgård

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.