הכי שוות בכיתה 2016 האפליקציות שהפכו את השיעור השנה למעניין יותר

איך הופכים את השיעור לאטרקטיבי יותר? מה גורם לתלמידים להיות יותר סקרנים, לשתף פעולה וללמוד למידה משמעותית? מורים רבים ברחבי הארץ משתמשים באמצעי קצה דיגיטליים והופכים את השיעור לחוויה. התלמידים של המאה ה-21 כבר לא כותבים רק בעט ומחברת, הלוח לפעמים מתחלף במקרן ובכיתה לא תמיד יושבים בטורים. בעזרתה האדיבה של שרית מלר מנהלת קבוצת הפייסבוק המצליחה: "מורות משקיעות" דירגו המורים בקבוצה את האפליקציות שבהם השתמשו הכי הרבה בכיתה בשנת הלימודים 2016

Kahoot - 1 מקום

. האפליקציה לשנת 2016, יצירת משחקון של שאלות ודיונים

Google docs - 2 מקום

. אפליקציה שמאפשרת לעבוד על מסמך משותף

Random Name Picker - מקום 3

אפשר לעשות איתו כמעט הכל...לבחור תורנים, ללמד הסתברות, לערוך הגרלה, מתאים במיוחד לחג פורים

Triventy - מקום 4

.אפליקציה להפעלת חידונים וסקרים בשיעור

Padlet - מקום 4

לוח שיתופי לכתיבה של רעיונות, דיונים, סיעור מוחין ועוד ועוד

.תודה לכל המורות והמורים שבחרו את האפליקציה שעשתה להם את שנת 2016

!שנה אזרחית טובה לכולם

Credits:

Created with images by DariuszSankowski - "apple iphone iwatch" • ashkyd - "Nexus 7 App Icon Grid" • USA-Reiseblogger - "youtube tablet news" • DariuszSankowski - "iphone 6s plus" • lcr3cr - "ipad technology tablet" • FirmBee - "macbook laptop ipad"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.