Namaz namaz sureleri

İslamiyet’in şartlarından biri olan namaz kılmanın insanlar için çok büyük faziletleri vardır. Bunları ayrı ayrı başlıklarda ele alacağız:

Namaz, amellerin en üstünü, çekirdek bir ibâdettir.

Fatiha Suresi, Kur’anın çekirdek parçası olarak kabul edilir. Tıpkı bunun gibi namaz da ibadetlerin çekirdeğidir. Çünkü namaz esnasında yiyip içmeyerek oruç, her gün 1 saati namaza ayırarak vakte ve bedene ait zekat, Kıble’ye yönelerek de Hac ibadetinin numunesi gerçekleştirilmiş olur. Bu nedenle namaz çok önemlidir. Namaz; meleklerin, hayvanların ve bitkilerin de ibadetini temsil etmektedir.

İnsanları diğer mahluklardan ayıran önemli bir husustur namaz. İnsanlar namaz ile birlikte, yerlerin ve göklerin ilahı olan Allah’a sevgili olduğu gibi, yeryüzüne halife ve sultan ve hayvanata reis ve komutan olur. Ve böylece bütün mahlukatların üstüne çıkar. Resulullah şu şekilde buyurmuştur: "Şunu bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır." (İbnu Mâce)

Namaz adetleri ibadete çevirir.

Namaz kılmak, tüm dünyevi amelleri güzel bir niyetle beraber ibadet hükmüne geçirmektedir. Namaz kılan insanın, oturması, kalkması, yemek pişirmesi veya çalışması gibi dünyevi ve sıradan işleri basitlikten çıkarır ve ibadet hükmüne geçirir. Gün içerisine toplam 1 saati namaza ayırmak demek, 23 saate hayat vermek demektir. Ahirete güzel ve karlı bir yatırım yapmaktır.

Namaz berekete sebeptir.

Namaz kılmak, çalışanın insanın kazancının bereketli olmasını sağlar. Geçim derdine dalarak namazın terk edilmesi ve “çalışmak da ibadettir” diyerek namazın göz ardı edilmesi, yalnızca vicdanı susturmaktır. Çünkü çalışmanın ibadet olması için namaz kılmak gerekmektedir. Rabbimiz Kur’anda "Ehline namaz kılmalarını emret. Kendin de onda devamlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz. Sana rızık veren biziz." Demiştir ve insanlara asıl vazifelerini hatırlatmıştır.

Namaz ruha, akla ve kalbe huzur verir.

Namaz kılan insanın tüm gayesi ibadet etmek olduğu için vazifesini yerine getirmiş olmanın huzurunu taşır. Allah’a itaat etmenin şerefini taşır. Namaz kılarken yapılan hareketler, bedene şifa vermektedir. Ruhun, kalbin ve aklın büyük bir ölçüde rahatlamasını sağlamaktadır. Hz. Huzeyfe şöyle demiştir: "Efendimiz (asm)'ı herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı" Namaz kılmayan insanlarda, Allah’ın emrettiği bu ibadeti gerçekleştirmemelerinden dolayı tembellik ve manevi bir azap görülmektedir.

Namaz, imanı artırır, şirk ve küfürden uzaklaştırır.

Namaz kılmak, insandaki imanı kuvvetli ve sabit kılar. Günde beş vakit Allah’ın huzuruna çıkmak, hem kalbe hem de akla Allah’ın büyüklüğünü idrak ettirir. Allah’ın rızasını kazandıracak ibadetlere yöneltir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), ümmetinin namaz ile imanını muhafaza etmesi gerektiğini söylemiştir.

Namaz kılmanın birçok farklı hikmeti ve fazileti vardır. Yukarıda bahsedilen faziletlerin yanında namaz kılmanın insanları kötülüklerden ve kötü düşüncelerden uzak tuttuğunu ve aynı zamanda da günahlarına kefaret olabileceğini belirtmiştir. Tüm bu faziletlerden yararlanmak için namaz kılmayanların namaza başlamaları, kılanların da bu ibadete sadakat göstermeleri gerekmektedir. Öncelikle namaz surelerinin ezbere bilinmesi gerekir.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.