Ledningsnettet Sørger for at kroppen fungerer som en helhet

Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen. Det perifere nervesystemet leder signaler ut fra hjernen og ryggmargen til muskulaturen og kjertlene gjennom motoriske nerver, men også signaler til nervesystemet fra sanseorganene i øyne, ører, hud, muskler, ledd og invollsorganer gjennom sensoriske nerver. Ledningsnettet kan også deles inn i flere deler som er hjernen, ryggmargen og nervevev.

Hjernen ligger godt beskyttet inne i hodeskallen, og kan deles inn i storehjernen, lillehjernen og hjernestammen.
Ryggmargen er en lillefingertykk streng som ligger inne i virvelsøylen.
Nervevevet er bygd opp av nerveceller og støtteceller (gliaceller).
Motorisk enhet- Muskelens nerveimpuls

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.