Loading

de Toegevoegde waarde van communicatie dWZO

Wat doet dWZO?

dWZO is specialist in visualisatie van de corporate story, beleidsontwikkelingen of losstaande projecten.

Denk hierbij aan projecten rondom beleidsimplementatie, duurzame inzetbaarheid, arbeidsmarkt of veiligheid.

Dit doen we voornamelijk in de sectoren

Zorg, Overheid, Sociaal domein, Onderwijs en Industrie

Maak het zichtbaar,

Want dat geeft inzicht

Organisaties en hun omgeving zijn continue in beweging. dWZO help organisaties met de implementatie van nieuw beleid, bedrijfscultuur, communicatie met de werkvloer of gedragsverandering.
de Toegevoegde Waarde van Communicatie

dWZO helpt organisaties het verhaal helder te krijgen, en dit om te zetten naar beeld.

Bekijk de animatie van Viazorg en Scalda over de nieuwe opleiding ZPO

Denkwerk

De strategische aanpak van een vraagstelling. Door middel van de drietrapsraket: analyse, strategie en creatie.

Maakwerk

De creatie van communicatiemiddelen. Meestal in de vorm van, of in combinatie met, illustratie, infographic of animatie.

Benieuwd wat dWZO voor uw organisatie kan doen?

Neem dan vrijblijvend contact op.

T 06 108 321 47 | info@dwzo.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.