Loading

Jonge Honden Dag 2018 Cardigans! Special

Op 17 juni 2018 was weer de jaarlijkse Jonge Honden Dag/Familiedag van de WCCN.

We kijken terug op een leuke dag. De beoordelingen van de honden was in de kundige handen van Yessica Sam Sin. Zij nam de tijd om zowel de honden als de nesten te beoordelen en dit werd door iedereen erg op prijs gesteld. Meta Feenstra-Minet gaf al vroeg een ringtraining, zodat iedereen voorbereid aan de beoordeling kon beginnen, wij willen Meta hiervoor dan ook hartelijk danken. Ook waren er een wandeling, corgi-race en BBQ. De foto's zijn gemaakt door Ronnie Taken, waarvoor onze dank. Ook dank aan de evenementencommissie en speciaal aan Adrienne en Marlies voor de organisatie en Arjan voor de hand- en spandiensten. Nu volgt een een foto-impressie van de dag.

de nest-foto's

Tot volgend jaar!

Credits:

WCCN-Ronnie Taken

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.