Loading

Språkval - engelska - 6:an Lärare: David Lancelot Sjövall

Interaktiv video om "My family"

 1. What is the definition of family?
 2. What is a nuclear family?
 3. Put the words in order: of A only family one parent parent. consists single
 4. What is the definition of extended family?
 5. Fill the gap: A ________________________ is one where the parents have children from previous relationships and they come together as one unit.
 6. Give an example of one reason why a child may not live with their biological parents.
 7. Does chosen family consists of blood family?
 8. Match the meanings
 9. Match the items in the video.

Bra sidor att träna engelska på iPad eller dator

Glosor att träna på

 1. When you read = när du läser
 2. speak and listen = pratar och lyssnar
 3. use = använda/använder
 4. different = olika
 5. strategies = metoder/sätt (t.ex. när man löser en uppgift i matten, den kan man lösa på olika sätt, alltså olika metoder/strategier).
 6. tricks = knep/metod/sätt
 7. understand = förstå
 8. make = få
 9. others = andra (t.ex. andra personer = other persons)
 10. always = alltid
 11. round table = runda bordet
 12. close = stängd
 13. straight = rakt

Komparera adjektiv och adverb

positiv - komparativ - superlativ

Titta på bilderna och se komparationerna från INFINITIV - KOMPARATIV - SUPERLATIV. Snabb, snabbare, snabbast t.ex.
Vad heter t.ex. "Jag är trött, men Karl är tröttare. Tröttast av oss alla är Mats."

Räkneord

Ser du skillnaden på grundtal och ordningstal? Titta och jämför i bilderna här nere.

Vad heter t.ex. "Jag har sju fotbollar. Det är den sjunde personen i vårt lag som heter Marcus."
Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Har skapats med en bild av Roberto Catarinicchia - "Changing of the Guard"