Loading

Hemjärn DET NATURLIGA SÄTTET FÖR JÄRNSUPPLEMENTERING

Endast två typer av kostjärn

Järn är en viktig del av de röda blodkropparna som bär syre till alla celler i kroppen. Om vi inte har tillräckligt kan vi lätt andas, bli trött och få problem att koncentrera oss. Våra kroppar innehåller 4-5 gram järn. Det kan vara svårt att få nog av detta viktiga näringsämne om inte kötträtter ingår i kosten. Frukt, spannmål och grönsaker innehåller relativt lite av användbart järn. Om du lider av lågt järn, kommer ingen mängd vitaminer eller något annat tillskott att förändra det.

Låg järnnivåer är mycket vanliga, särskilt bland fertila kvinnor. Det finns också många kroniker som behöver kontinuerlig tillskott av olika skäl.

Det finns endast två typer av järn som vi kan använda; hemjärn från kött, fjäderfä eller fisk och icke-hemjärn från grönsaker, mejeriprodukter eller kemiskt bundet järn i syntetiska tillskott. Hemjärn tas upp längs hela mag-tarmkanalen, inte bara den första delen. Till skillnad från icke-hemjärn, påverkas absorptionen inte av andra kelaterande komponenter i kosten, såsom fytater, tannater och fosfat.

Icke-hemjärn ger bieffekter förr eller senare

Icke-hemjärn i tillskott

Olika järnsalter och andra syntetiska / kemiska järnföreningar har traditionellt använts med blandade resultat. Absorptionen är bara 2-4 % och det finns ofta toleransproblem. Men eftersom järn är väsentligt för livet är alternativen transfusioner av blod eller järn administrerat intravenöst. Båda har dock negativa sidor, de är mycket dyra och obekväma för patienten.

Den kliniska användningen av blodtransfusion är förknippad med risker som kan orsaka sjuklighet och dödlighet. Intravenösa järninjektioner orsakar perioder av oxidativ stress i cirkulationen.

Många järntillskottsbehandlingar misslyckas eftersom syntetiska järnföreningar förorsakar smärtsamma och obehagliga gastrointestinala biverkningar förr eller senare.

Icke-hemjärnskosttillskott vid 100 mg Fe ++ per dos har vanligtvis en förekomst av biverkningar som leder till avbrott i terapin med cirka 30 %.

Hemjärn naturligt för oss

Hemjärn

Hemjärn finns i kötträtter i kosten, vilket historiskt sett alltid varit huvudkällan för järn. Det absorberas mycket effektivt som en hel enhet i motsats till icke-hemjärn, som måste lösas upp innan järnjoner kan tas upp av tarmcellerna.

Idag är hemjärn, framställt från bovint hemoglobin tillgängligt i OptiFer® kosttillskott.

Tolerans för hemjärn är lika med eller nära placebo. Det finns ingen förändring i tolerans eller effekt över tiden. Absorptionen av hemjärn är flera gånger högre och biverkningarna är signifikant lägre än för icke-hemjärn.

Upptaget är fortsatt högt i alla kliniska situationer, till exempel efter magoperation. Hemjärnsterapi behöver inte avbrytas vid intravenös behandling. Detta kan hjälpa till att förlänga intervall mellan smärtsamma och obekväma injektioner. Det ger också enkel självmedicinering och frihet att resa.

Hemjärnsupptag påverkas inte av samtidigt intagen mat, dryck eller medicinering. Det kommer inte heller att blockera upptaget av zink som icke-hemjärn i doser över 60 mg.

Upptaget av järn är konstant, även efter kirurgi och blodgivning. Detta är inte fallet med icke-hemjärn. Hemjärnsupptaget påverkas inte av protonpumpshämmare som Omeprazol/Losec.

Hemjärns-supplementering

Rent hemolyserat hemoglobinpulver från livsmedelsindustrin har som råvara för järnsubstitution har varit av intresse i Sverige sedan början av sjuttiotalet , eftersom detta är den överlägset bäst tolererade och effektivaste formen av järn.

Detta gav upphov till hemjärnstillskott genom tillgång till ett råmaterial för tabletter. Hemjärnstillskott har använts i Skandinavien i mer än 30 år. Det har inte förekommit några fall av allvarliga biverkningar eller förgiftningar som rapporterats efter användning av bokstavligen miljoner.

Andra argument

Det finns viktiga argument som ska göras för hemjärn förutom nästan perfekt tolerans och högsta effektivitet av orala behandlingsalternativ. Dessa är till exempel att råmaterialet är organiskt och inte syntetiskt, att effektivitet och tolerans kommer att förbli densamma över tiden. Detta, plus det faktum att det är möjligt att få enkel, säker och effektiv oral behandling utan kliniska biverkningar, är bra nyheter för kroniker.

Hemjärn är effektivt och mycket vältolererat

Långvarig användning med goda erfarenheter

Hemjärn är naturligt för människan och är fortfarande det bästa och mest effektiva sättet att absorbera det järn som vi alla behöver för att leva och för att våra kroppar ska fungera. I en normal kost spelar hemjärn från köttprodukter en stor roll. Effekten hos kosttillskotten är bra och de tolereras mycket väl.

Järn är ett essentiellt spårämne som har många viktiga metaboliska funktioner, inklusive för transport och lagring av syre samt många andra reaktioner.

Ett otillräckligt intag leder till blodbrist/anemi, graviditetskomplikationer, försämrad psykomotorisk utveckling och kognitiv förmåga och nedsatt immunförsvar.

De vanliga järntillskotten idag är syntetiska och medför ofta gastrointestinala (mage, tarm-) biverkningar, som i många fall avbryter den viktiga terapin. Moderna kvinnor äter ofta en varierad kost och lever hälsosamt. Trots detta är järnbrist vanligare i dag än för 50 år sedan. Detta beror främst på att kvinnor äter mindre totalt och jämförelsevis mindre hemjärn.

Det finns två typer järn i kosten: det oorganiska järn som finns I grönsaker och som berikning eller tillskott och organiskt järn, hemjärn, som finns i kötträtter. Kvinnor i dag äter mindre kött och mer grönsaker och på så sätt får mindre hemjärn än tidigare.

Hemjärn har överlägset bäst upptag

Absorberas som en hel struktur

I en normal varierad kost finns det cirka 15 mg av järnsalter (icke-hemjärn) per dag. Av detta kommer 14,5 mg inte att absorberas. Av hemjärnet, som vanligen utgör en mindre del av kosten, kommer mer än en fjärdedel att utnyttjas. I studier är förekomsten av biverkningar med hemjärnsprodukter på placebonivå. Mekanismen för upptag av hemjärn lämnar inte fria järnjoner i tarmen som kan orsaka störningar och är potentiellt cancerframkallande.

Hemjärn i praktiken

Hemjärn I användning

Dr Lars - Göran Kjellin, medicinskt ansvarig på Curera-kliniken I Stockholm och Solna Läkarcenter är en av många nöjda läkare som använder hemjärnstabletter för sina patienter.

“Det här är ett bra och välkommet komplement till nuvarande järnpreparat. För många patienter kan inte hantera de vanliga järnmedlen på grund av biverkningar i form av magproblem.”

“När vi sätter dem på hemjärnstabletter korrigeras serumjärn och Hb-värden och de blir fria från symtom. I våra företags- och sjukvårdshälsoundersökningar kontrollerar vi ofta kvinnor för dold järnbrist. Detta är överraskande ofta är fallet med patienter med utmattningssymptom. När de får medicin återgår järnnivåerna till det normala, och patienterna mår bättre utan tråkiga biverkningar."

Mikronäringsämnen

Naturlig bovint hemoglobin är inte bara vältolererad och effektiv källa till järn. Det innebär också en mängd av s.k. mikronäringsämnen som t,ex aminosyror och signalsubstanser som tillsammans utgör bildandet av eget blod naturligt effektivare.

S.k. mikronäringsämnen behövs endast i små mängder, dessa ämnen är de "trollstavar" som gör det möjligt för kroppen att producera enzymer, hormoner och andra ämnen som är viktiga för god tillväxt och utveckling. Även om mängderna är mycket små är dock konsekvenserna av deras frånvaro allvarliga. Jod, vitamin A och järn är viktigast i globala folkhälsosammanhang. Deras brist utgör ett stort hot mot hälsa och utveckling av befolkningar världen över, särskilt barn och gravida kvinnor I låginkomstländer. (WHO)

Mikronäringsämnen är näringsämnen som krävs av människor och andra organismer under hela livet i små mängder för att iscensätta en rad olika fysiologiska funktioner. För människor, innehåller de spårämnen i mängder i allmänhet mindre än 100 mg / dag - i motsats till makronäringsämnen som krävs i större mängder.

Järnupptag från dieten

Upptag och biverkningar

Hemjärn är olika än järnsalter också i att hemoglobinmolekylen tas in utan föregående reduktion i tarmen. Upptaget i sig är därmed effektivare och påverkas inte av andra samtidigt intagna livsmedel .

I upptaget av icke-hemjärn kan det finnas stora skillnader om te, kaffe, mjölk eller grovt bröd finns närvarande. Alla dessa påverkar absorptionen på ett negativt sätt. Ett glas apelsinjuice ger effektivare absorption.

I en normal varierad kost finns det cirka 15 mg av järnsalter per dag. 14,5 mg kommer inte att absorberas . Av hemjärn, som utgör en mindre del av kosten kommer mer än en fjärdedel att tas upp.

I studier är förekomsten av biverkningar med hemjärnsprodukter på placebonivå. Mekanismen för upptag av hemjärn lämnar inte fria järnjoner i tarmen som kan orsaka störningar och är potentiellt cancerframkallande

Hemjärn är annorlunda

Effektivt och vältolererat

Hemjärnsupptag påverkas inte av låg syranivå i magen.

Annan medicinering som antacider och protonpumpshämmare (t.ex. Losec) påverkar inte upptaget.

Inga irriterande fria järnjoner blir kvar I tarmen, icke-absorberat hemjärn är inert och stör inte.

Hemjärn skapar inte heller oxidativ stress I systemet.

Varför behöver vi järn?

Järn är en viktig del av de röda blodkropparna som transporterar syre till alla delar av kroppen. Det kan inte ersättas av något annat. Järn är det fjärde vanligaste grundämnet i jordskorpan och tros vara det huvudsakliga innehållet i jordkärnan. Järn är också grundläggande för livet.

Varje vuxen människa bär omkring 3,5 - 4 g järn, men denna lilla mängd av mineral, i förhållande till kroppsvikt, är en viktig byggsten i flera proteiner, och distribueras till tre lagringsställen i kroppen.

Huvuddelen av järnet i en vuxen människa (30 mg / kg kroppsvikt) ligger i det cirkulerande blodet, där var och en mogen erytrocyt bär fyra hemproteiner med en Fe- atom vardera. Den syrebärande hemproteiner är också representerat i myoglobin, ett protein som är ansvarigt för syrelagring och transport i muskler (4 mg Fe / kg).

En mindre, men ändå lika viktig del av kroppens järn (2 mg Fe /kg) finns närvarande i olika vävnader såsom järninnehållande enzymer och andra proteiner.

Den kompletta listan över funktionella järnproteiner är ännu inte känd, men järn är viktigt i elektrontransportproteiner som finns I alla kroppens celler.

Den tredje lagringsplatsen av järn är lagerjärn, vilket gör kroppen beredd för oväntad förlust eller en förändring av järnabsorptionen.

Detta är ett "buffert"-fack där stora förändringar kan ske mellan ett tillstånd av järn utarmning (1-2 mg / kg) och uppfyllnad utan att påverka de funktionella järnfacken. De huvudsakliga lagringsproteinerna är ferritin och hemosiderin.

Hur mycket behöver vi?

Järn i kosten

en genomsnittliga mängden av peroralt intaget järn är 12 - 18 mg dagligen. Hos friska individer är den genomsnittliga efterfrågan järn 1 mg dagligen för män, 1,5 - 2,5 mg dagligen för kvinnor och under graviditeten 2 - 3 mg dagligen vilket motsvarar totalt 500 till 1 000 mg. Mängden järn bör kompensera för åtgång under tillväxt, graviditet sam vid fysiologiska och patologiska förluster.

I normal hälsa är kroppens järnhantering konservativ med liten eller ingen förlust av kroppens järn förutom 1 - 2 mg genom utsöndring av celler från mage-tarmkanalen och huden, samt genom menstruation.

Normalt upptag varierar naturligt

Kroppen reglerar upptaget

Endast cirka tio procent av intaget järn tas upp från tarmen. När järnvärden är låga, ökar upptaget. Om vi får för mycket järn blir upptaget blockerat. Med andra ord kan kroppen själv reglera upptaget av järn från födan. Det enda undantaget till detta är plötsliga stora överdoser av järn. Detta kan ske till exempel när barn tror järntabletter är godis. I detta fall blir den blockerande mekanismen neutraliserad och järnförgiftning är resultatet. Symptomen börjar med illamående och kräkningar och kan leda till allvarliga konsekvenser. Detta är anledningen till att framför allt icke-hemjärnsmedicinering alltid bör hållas utom räckhåll för barn.

Kvinna, skydda dig mot kadmium och rädda dig från benskörhet!

Tillsammans med bly och kvicksilver bland andra är kadmium en tungmetall. Dessa är extremt skadliga för den mänskliga organismen. "Kvinnor som har låga järnvärden ( och speciellt de som röker ) är i riskzonen för att få för mycket kadmium." Säger Marie Vahtner, professor i metalltoxikologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

I en studie där flera olika näringsfaktorer observerades, bland dessa kadmium, konstaterades att i olika dietgrupper var kadmiumintaget ungefär detsamma

Trots att det fanns en negativ korrelation med låga järnvärden och hög kadmiumhalt kroppen. "När vi har låga järndepåer ökar upptaget från tarmen. Kadmiumintaget ökar också eftersom mekanismen för upptag är relaterad " , säger Marie Vahtner.

Hittills har den stora gruppen i samband med kadmium har varit rökare, tobaksblad innehåller stora mängder kadmium och upptaget via lungorna är större än upptaget via tarmen. Detta är anledningen till rökare ofta har kadmiumnivåer som ligger nära skadliga.

Kadmium lagras främst i skelettet och när det ersätter och blockerar välbehövlig kalciumupptag i benstrukturen som leder till benskörhet. Därför är risken för benskörhet stor för dem som har låga järnvärden och utarmade järndepåer.

Järnbrist globalt

Järnbrist/anemi (WHO)

Järnbrist är den vanligaste och mest utbredda näringsförlusten i världen. Förutom ett stort antal barn och kvinnor i utvecklingsländer är det den enda näringsbristen som också är väsentligt utbredd i industriländer.

Några viktiga fakta:

I utvecklingsländerna beräknas varannan gravid kvinna och ca. 40 % av förskolebarnen vara anemiska.

I många utvecklingsländer är järnbristanemi förvärrad av maskinfektioner, malaria och andra infektionssjukdomar som HIV och tuberkulos.

Det har stora konsekvenser för hälsan genom misslyckade graviditeter, nedsatt fysisk och kognitiv utveckling, ökad risk för sjuklighet hos barn och minskad arbetsförmåga hos vuxna. Anemi bidrar till 20 % av alla dödsfall bland mödrar.

Utmaningen

Siffrorna är häpnadsväckande: 2 miljarder människor - mer än 30 % av världens befolkning - är anemiska, många på grund av järnbrist, och detta förvärras ofta i resurssvaga områden av smittsamma sjukdomar. Malaria, hiv / aids , hakmask-angrepp, snäckfeber, och andra infektioner såsom tuberkulos är särskilt viktiga faktorer som bidrar till den höga förekomsten av anemi I vissa områden.

Järnbrist drabbar fler människor än något annat tillstånd, och utgör ett hot mot hälsotillståndet av epidemiska proportioner. Mer subtil i sina manifestationer än, till exempel, protein/energiundernäring, utkräver järnbrist sin tyngsta övergripande tribut I form av ohälsa, förtidig död och förlorad inkomst.

Järnbrist och anemi minskar arbetsförmågan hos individer och hela befolkningar, medför allvarliga ekonomiska konsekvenser och hinder för nationell utveckling. Totalt sett är det de mest utsatta, de fattigaste och minst utbildade som drabbas oproportionerligt hårt av järnbrist, och det är de som har mest att vinna av en minskning av förekomsten.

Järnbrist orsakar låg livskvalité

Vad händer när järnnivåerna är låga?

Du kan bli trött, få koncentrationsproblem, få dåligt hår och naglar och känner dig allmänt svag. Låga järnvärden har också visat sig ha en negativ inverkan på inlärningsförmågan och den fysiska förmågan. Järnstatus hos gravida och de som planerar graviditet avgör vikten av fostret. Även till den grad att det påverkar hälsotillståndet hos en person under hela livet .

Mer än 30 % av alla fertila kvinnor lider av låga järnvärden på grund av menstruationsblodförluster. Låga järnvärden ökar upptaget av skadligt kadmium , som lagras i skelettet och orsakar en ökad risk för benskörhet

Varför är det så vanligt?

Numera äter vi mindre mängder järnrika kötträtter än våra glupska och hårt arbetande förfäder. Vi har också ett annat skönhetskoncept idag med en tunn kropp som den idealiska och därmed konsumeras mindre energi - och mineralrika livsmedel.

Järnbrist såväl som berikning tar tid

Supplementering

Processen med att bygga upp tillräckliga järndepåer tar månader, mycket på samma sätt som en utarmning tar tid. Därför extra dos är ofta tillräckligt. Om dosen är högre än 50 mg per dag kommer zinkabsorption att blockeras..

Framgången för en järnterapi är nära besläktad med användarvänligheten. Det innebär att tolerans och dosering är av central betydelse.

Blodförlust leder till järnbrist

Vem behöver det?

Kvinnor som menstruerar fyra dagar eller mer behöver nästan alltid ett tillskott av järn för att kompensera för blodförlusten.

Andra riskgrupper är gravida, ammande, idrottare, växande ungdomar och äldre på grund av antingen dålig kost eller stora förluster eller båda. Fullvuxna män sällan lider av järnbrist.

Allt järn kommer från kosten

Vad är järnbrist och vem påverkas?

Järn är en viktig del av de röda blodkropparna som transporterar syre till alla celler i kroppen. Det kan inte ersättas av något annat.

Allt järn komer från kosten och om vi inte har tillräckligt vi lätt kan vi känna oss andfådda, trött och ha svårt att koncentrera sig. Kvinnor förlorar mer järn pga. menstruation, nästan var tredje kvinna behöver tillskott.

Varför är järnbehandling problematiskt?

Terapi som inte fungerar är vanligt på grund av en långsam förändring av status (men livskvaliteten blir lägre). Biverkningar är alltför vanliga och leder oundvikligen till terapisvikt.

Inte alla biverkningar är drastiska, vissa är bara obehagliga (men leder till avslut ändå). För mycket järn kan vara farligt, ett långsamt och stadigt tillskott i måttliga doser endast vid behov är att föredra.

Våra kroppar innehåller 4 - 5 gram järn. Det kan vara svårt att få nog av detta viktiga näringsämne om inte kötträtter ingår i kosten. Frukt, spannmål och grönsaker innehåller relativt lite av nyttigt järn .

Många av oss minimerar användningen av köttprodukter. Samtidigt äter vi mindre än våra glupska förfäder. Orörligt och icke-manuellt arbete gör man förbrukar mindre kalorier och har mindre av en aptit. Det innebär att vi får mindre järn. Vi inte använder heller gjutjärnskärl i matlagningen antingen som förut.

Psykomotorisk utveckling lider

Inlärningsförmågan hos barn försämras

En negativ järnbalans orsakar inte bara fysisk och psykisk trötthet, men kan också leda till anemi. Järnbrist hos barn kan störa inlärningsförmågan, som inte kan ersättas på vägen.

Detta gäller främst psykomotorisk utveckling och kognitiv förmåga.

Svaghet och andfåddhet

Låga järnvärden. Varför?

Nästan var tredje kvinna har låga järnvärden. Risken är särskilt hög om menstruation varar längre än tre dagar, under graviditet och amning. Under menstruation förlorar kvinnan ett genomsnitt på 35 till 40 mg järn, eller omkring 10 mg per dag. Det är därför kvinnor behöver mer järn än män. Symptomen av järnbrist är så vanliga att de inte alltid noteras. Med undantag för svaghet och andnöd påverkar den också utseendet. Huden blir blek och hår och naglar förlorar styrka och lyster.

Hur lång tid tar blöder kvinnan?

Dr Lars Ehn från Stockholm använder en enkel metod: " Jag frågar mina kvinnliga patienter som klagar över trötthet, allmän oro och koncentrationsproblem hur många dagar de blöder under menstruationen. Om de svarar på fyra eller fler är jag är ganska säker på att de behöver järntillskott. I verkligheten kan ingen fylla sådana förluster med endast normal kost."

Naturligtvis bör diagnosen bekräftas med ett Hb – och serumferritinnivåtest. Idag tas vanligen ferritin också, vilket ger en indikation på järndepåerna. Detta var inte alltid fallet. Förr skulle Hb räcka, istället för att ta ett djupare förhållningssätt.

Situationen normal tills depåerna är tomma

Normal Hb och järnbrist samtidigt?

Ett vanlig Hb-test säger ingenting om lagrat järn. Järndepåerna i kroppen kan mätas med ett så kallad serumferritintest. När serumferritin ligger över 30 ug / l är järndepåerna fulla. Om värdet sjunker ökar upptaget från tarmen.

I en jämförande studie hade vegetarianer lägre serumferritinnivåer, men jämförbara Hb - nivåer som allätare. Detta berodde på att Hb-nivåerna inte börjar sjunka förrän reserverna tar slut

"Minns att att allmänna symtom börjar uppträda först när reserverna är tomma och Hb - nivåerna sjunka drastiskt. Det är därför det är mycket viktigt att kontrollera serumferritinnivåerna också.", säger Dr Lars Ehn. Detta är en fråga för arbetshälsovård i första hand. Om och när en hårt arbetande kvinna blirtrött av järnbrist utan att vara medveten om det kan resultatet vara ganska allvarligt. Stress och burnouts är alltför vanligadessa dagar.

Koncentrationssvårigheter typiska för järnbrist

Dold järnbrist, - ett problem inom företagshälsovården

Järnbrist kan ge följande symtom:

 • Trötthet, passivitet och dåsighet
 • Koncentrationssvårigheter och ökat behov av sömn
 • Försämrade prestanda
 • Minskad inlärningsförmåga

Forskning för att förhindra järn utarmning och anemi har pågått sedan 1960- talet , främst med fokus på blodgivareoch gravida. En av pionjärerna är Dr. Lars Ehn. Han har visat att preparat med hemjärn är mer säkra och effektiva än de traditionella högdos-järntabletterna. Han är en av dem som har utvecklat nya järnpreparat via studier.

"Jag har ett antal patienter som har tagit hemjärnspreparat I många år. De har bihållit en tillfredsställande järnbalans utan de tyvärr alldeles för vanliga biverkningar som ofta associeras med järnpreparat".

I dag arbetar han inom företagssjukvården där det finns ett stort antal kvinnliga patienter med järnbrist. Många har en dold järnbrist, dvs. normalt Hb men mycket små eller inga järnreserver. Detta speciellt om hon blöder mer än tre dagar vid menstruation. Järndepåerna testas genom att mäta serumferritinnivåer.

Menstruation och födsel vanliga orsaker till blodförlust bland kvinnor

Hög förekomst av låga järnvärden

Mer än 30 % av alla fertila kvinnor i hela världen (ännu högre prevalens bland tonåringar och i utvecklingsländerna), särskilt de med menstruation i mer än tre dagar, har en latent anemi med ökat upptag av kadmium i stället för järn.

Järnbrist är den vanligaste förklaringen till anemi hos kvinnor I fertil ålder, men orsakerna varierar. Blodförlust och graviditet eller brist på kött i kosten är de främsta orsakerna till järnbrist hos kvinnor. Andra mer ovanliga orsaker är problem med absorption (förvärvad eller ärftlig), näringsbrist (järn, B12, folat, zink), eller sjukdom (muskelknutor/myom, cancer, ärftliga anemier eller blödningsrubbningar)

Rikliga menstruationer och barnafödande är viktiga källor för blodförlust för kvinnor i fertil ålder. Kronisk blodförlust kan också bero på endometrios eller myom, som kräver en stor mängd blod. Fibroider eller myom är oftast godartade, men kan växa till storleken av en baseball eller grapefrukt innan de upptäcks. Muskelknutor i livmodern kan störa förlossningen, som då kräver kejsarsnitt. Von Willibrands sjukdom är en annan förbisedd orsak till rikliga menstruationer hos kvinnor

Vad är normalt och vad är inte?

Menstruation och blodförlust

Den genomsnittliga menstruationen varar allt från två till fem dagar. Blodförlust under denna tid beräknas vara så liten som några centiliter- till så mycket som en deciliter.

Den mängd blod som förlorats under förlossning är omkring 500 cl. Därmed går 200 - 250 milligram järn förlorat. Dessutom innehåller det järn som finns i det nyfödda barnets blod och vävnader ytterligare 500 - 800 milligram järn som ursprungligen kom från modern.

En kvinnas naturliga järnregleringssystem tar hand för att öka upptaget av järn från sin kost under tider av blodförlust. " Hennes normala absorption av 1 milligram intensifieras till 1.5 - 3 milligram per dag - den kvinnliga kroppens naturliga reaktion på blodförlust.

Stor blodförlust vid menstruation (menorragi) kallas onormal uterin blödning. Enligt National Womens Health Resource Center Hotline är det en av de vanligaste orsakerna kvinnor kontaktar dem.

Långvariga kraftiga blödningar (hypermenorré), där varaktigheten kan vara så länge som två veckor eller oregelbundna blödningar (metrorragi) kan så småningom leda till blodbrist om förlusten inte kompenseras med ökat järnintag.

Akut blodförlust kan också ske till följd av trauma eller operation, som ett resultat av acetylsalicylsyra eller vissa mediciner, speciellt sådana som används för att lindra artrossmärta, och missbruk av alkohol. En annan orsak till blodförlust är esofagusblödning vid ett tillstånd som kallas Mallory-Weiss syndrom. I detta, är slemhinnan i matstrupen skadad, vanligtvis från upprepade kräkningar, vilket kan ses hos kvinnor som är bulimiker.

En god järnstatus skyddar mot kadmium

Låga järnvärden

Kadmium har ett ökat upptag i situationer med låga järnvärden och ersätter kalcium i skelettet, vilket ökar risken för benskörhet senare i livet. Dessutom har latent järnbrist och subakut anemi många väldokumenterade negativa effekter. Till exempel minskar den blivande moderns livskvalitet avsevärt och det kan även leda till livslånga konsekvenser för barnet.

Växande unga med låga järnvärden kan permanent drabbas av neurala utvecklingsskador och minskad inlärningsförmåga.

Vi har att göra med ett samhälls- och individrelaterade problem i stor skala när det gäller kvinnlig järnbrist på grund av menstruationsblödning. Världshälsoorganisationen, WHO betraktar anemier och liknande sjukdomar den näst största hälsoproblemet globalt efter infektioner.

Järnbrist är ett vanligt problem, särskilt för kvinnor är faktiskt så vanliga, att 5 % av kvinnorna i åldern 20 och 49 har järnbrist med anemi och 11 % har järnbrist utan anemi

Studieresultat

Riskfaktorer på grund av moderns brist

Låg födelsevikt är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, stroke och högt blodtryck. Depression är också starkt förknippad med dessa villkor.

Studier i Storbritannien har visat att människor som hade låg födelsevikt hade en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och sjukdomar relaterade till det: stroke, icke-insulinberoende diabetes, högt blodtryck, och det metabola syndromet .

I en studie av 16 000 män och kvinnor födda i Hertfordshire var dödligheten i kranskärlssjukdomar hälften mellan de på de nedre och övre ändarna av födelseviktfördelningen

I grupper som undersöktes kliniskt var prevalensen av ickeinsulinberoende diabetes och nedsatt glukostolerans en tredjedel i mitten av kurvan. Sådana fynd ledde till"fosterhypotesen", som säger att hjärt-och kärlsjukdomar och icke-insulinberoende diabetes ursprung uppstår genom anpassningar att fostret gör vid undernäring. Dessaanpassningar, som omfattar tillväxt, ändrar strukturen och funktionen av kroppen permanent

En brist hos modern kan ha allvarliga konsekvenser

Livslånga effekter

Låg födelsevikt, magerhet och kort kroppslängd vid födseln är nu kända för att vara associerade med ökad förekomst av hjärtkärlsjukdom och icke-insulinberoende diabetes i vuxen ålder.

Fosterhypotesen innebär att dessa sjukdomar har sitt ursprung genom anpassningar som fostret gör vid tillstånd av undernäring. Dessa anpassningar kan vara kardiovaskulära, metabola och endokrina. De ändrar struktur och funktion I kroppen permanent. Förebyggande av sjukdomar kan kopplas till att förebygga obalanser i fostertillväxt eller obalans mellan prenatal och postnatal tillväxt, eller obalanser i näringstillförseln till fostret.

Anemi och järnbrist under graviditeten är förknippat med hög placentavikt och en hög placentavikt jämfört med födelsevikt. Detta pekar på moderns näringsbrist som en orsak till obalans mellan moderkakan och fostertillväxt. Detta kan ha viktiga konsekvenser för att förebygga hypertoni hos vuxna, vilket tycks ha sitt ursprung i fosterlivet.

Om tillväxten av ett kvinnligt foster begränsas av brist på näringsämnen, finns det kvarstående förändringar i fysiologi och metabolism som leder till minskad fostertillväxt och förhöjt blodtryck i nästa generation. Folkhälsopolitik för att förbättra fostertillväxt i en generation kan därför gynna även efterföljande generationer.

Barn som har järnbristanemi i barndomen löper risk för långvariga utvecklingssvårigheter jämfört med sina jämnåriga med bättre järnstatus.

Järnstatus vid graviditet

Järnstatus viktig

Järnbrist är det vanligaste bristtillståndet i världen och påverkar mer än 2 miljarder människor i världen. Även om det är särskilt utbrett i mindre utvecklade länder, är det fortfarande ett stort problem i den utvecklade världen, även om andra former av undernäring har redan nästan eliminerats. Effektiv hantering behövs för att förhindra dåliga graviditetsutfall, bland annat behovet av blodtransfusion och intravenöst tillskott.

Anemi definieras av Hb < 110g/l under första trimestern, < 105 g/l i andra och tredje trimestern och < 100 g/l under tiden efter förlossningen. För anemiska kvinnor, bör en prövning av peroralt järn betraktas som den första i raden av diagnostiska test. En ökning under två veckor är ett positivt resultat.

När Hb ligger inom normalområdet bör supplementering fortsätta i tre månader och åtminstone fram till 6 veckor efter förlossningen för att fylla på järndepåerna.

Låga järnvärden överraskande vanliga

Järnbrist och anemi

De med låga järnvärden har inga järndepåer att mobilisera om kroppen behöver extra järn. Kroppens lagerjärn är utarmat och transportjärn (mätt med transferrinmättnad) är reducerad och mängden järn som absorberas räcker inte för att ersätta den mängd som gått förlorat eller för att ge den mängd som behövs för tillväxt och funktion.

Folsyra och graviditet

26-åriga Lena var gravid väl in i den första trimestern. Allt såg bra ut när den plötsliga dåliga nyheten kom. Läkaren sa till henne att fostret hade en allvarlig missbildning i form av ryggmärgsskada och att de nu var tvungna att besluta om att behålla barnet eller avbryta graviditeten. Hur kunde detta hända? Lena trodde att hon hade skött allt genom att ta den ordinerade dosen av järn och folsyra så fort graviditete bekräftades.

Brist på folsyra kan ge defekter

Modern medicin har dock kommit fram till att en del av det centrala nervsystemet hos fostret utvecklas under ett skede när mamman inte ännu är medveten om att hon är gravid. En så kallad neuralrörsdefekt hos barnet påverkas av en brist på folsyra hos modern. Risken för missbildning är då hög. Om barnet föds med ryggmärgsbråck kommer det att förbli krympling för livet.

Folsyra har visat sig minska missbildningar när det tas under de inledande stadierna av fosterutvecklingen. Risken för fosterskador minskar betydligt med en komplettering av folsyra. Om graviditet är möjligt är det viktigt att folatnivåerna är tillfredsställande, annars kan det vara för sent. Sannolikheten är relativt låg, men inte försumbar.

Rekommendationen före och under graviditet är 800 mikrogram/mcg per dag och 400 mcg normalt för män och kvinnor. Det normala intaget är mellan 200 och 400 mcg per dag. Folsyra behövs för cellbildning och under av fostertillväxten. Folsyra tros också minska risken för hjärtinfarkt. Det tros också att brist på folsyra kan orsaka elakartade cellförändringar i livmoder och ringmuskel.

Ärftliga faktorer

Har ärftliga faktorer en roll?

Vi vet i dag att var tredje kvinna har för låga järnvärden. Kroppens järnlager är på en 75-procentig nivå. De som har en tendens att blöda mycket ofta har samma problem i tidigare generationer också, eftersom låga järnvärden ofta är ärftliga.

Man kan svara ja på frågan: Är dina blödningar normala ? Menstruationsblödningar uppfattas som normala eftersom de inte varierar från gång till gång. Vilken de är naturligtvis, för den speciella personen. Skillnaden är att en del blöder normalt under två dagar, andra under fyra dagar.

Effekter på foster och spädbarn

Fostret är relativt skyddat från effekterna av järnbrist genom reglering av järntransportproteiner från moderkakan (Gambling et al, 2001) men mycket tyder på att järnbrist hos modern ökar risken för järnbrist under de första 3 månaderna av livet, genom en rad olika mekanismer (Puolakka et al, 1980, Colomer et al, 1990).

Nedsatt mental utveckling är väl beskrivna i spädbarn med järnbristanemi och kan också negativt bidra till spädbarns sociala och emotionella beteende (Perez et al, 2005) och har ett samband med sjukdomar i vuxen ålder även om detta är ett kontroversiellt område (Beard et al, 2008; Insel et al, 2008).

Effekter på graviditeten

Det finns vissa belägg för sambandet mellan moderns järnbrist och för tidig födsel, (Scholl et al, 1994), låg födelsevikt (Cogswell et al, 2003) , möjligen avlossning av moderkakan och ökad blodförlust under peripartumperioden (Arnold et al, 2009).

Ytterligare forskning om effekten av järnbrist, oberoende av felkällor, är nödvändigt för att fastställa ett tydligt orsakssamband mellan järnbrist, graviditet och foster.

(UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy, British Committee for Standards in Haematology.)

Losec stoppar icke-hemjärnsabsorption

Icke - hemjärn absorberas inte när du använder Omeprazol

Achlorhydri är tillstånd där produktionen av magsyra I magsäcken är frånvarande eller låg och försämrar proteinupptaget genom att hämma aktiveringen av enzymet pepsin, vars aktivering är beroende av en lågt pH i tarmen.

Eftersom syra underlättar absorption av icke-hemjärn kommer cirka 25 % av achlorhydripatienter utveckla järnbristanemi. Eftersom magsyra släpper Fe3 + från mat och reducerar den till järn (Fe2 +), minskar järnupptaget.

Omeprazol är en potent magsyranedsättare som verkar genom att hämma protonpumpen och är tas av individer med låga järnvärden som en del av behandlingen för övre GI / tarmkanalen, vilket kan eller inte kan ha varit den främsta orsaken till deras anemi.

Hemjärn fungerar även i aklorhydri

Till skillnad från hemjärn är icke-hemjärn berorende av ett lågt pH låg för att bilda lösligt tvåvärt järn för absorption I tolvfingertarmen. Om det inte omvandlas till detta tillstånd kan det inte absorberas. Eftersom hemkomponenten absorberas oberoende av pH i magsäcken, krävs inte för hemjärnets del ett surt pH för absorption.

Post-operativ anemi är inte ovanligt

Det är inte ovanligt att anemi förekommer efter kirurgi, men det kan eller kan inte anses som en komplikation vid kirurgi. Ett visst mått av blodförlust förväntas under operation och kan variera beroende på förfarandet .

Alla patienter behöver vård och observation efter operation. Läkarens dokumentation skall ange förekomst av anemi på grund av blodförlust och att behandling och/eller ytterligare övervakning krävs.

Viktigt att bevaka järnsituationen

Tecken och symptom

(Det är viktigt att ta I beaktande på ålder och storlek hos patienten när vi granskar tecken och symptom)

 • Lågt hemoglobin/hematokrit, matthet, yrsel, törst.
 • Svettning svag/hög puls, snabb andning
 • Ortostatisk hypotension, blekhet, minskat blodtryck, utmattnng, andfåddhet.

Anemi kan påverka hur patienterna svarar på kirurgi och hur snabbt de återvänder till normaltillståndet. Tyvärr är testning för blodbrist ofta inte högsta prioritet under den preoperativa perioden. Anemi är ofta ett av de enklaste tillstånd att diagnostisera och att behandla när det känns igen i tid före operation.

Obehandlade blödningar, tillsammans med de täta flebotomier som är en vanlig del av postoperativt förfarande, orsakar blodförlust och kan bidra till blodbrist under operation och återhämtning. Postoperativ inflammatorisk reaktion kan dessutom leda till avtrubbad blodbildning och minskad järntillgänglighet, vilket kan leda till anemi

Patienter som får transfusioner efter operationen på grund av anemi är mer benägna att utveckla postoperativ infektion, som kräver längre perioder av mekanisk ventilation, och har en ökad risk för dödlighet.

Anemi är vanligt efter en större operation och kan ofta lätt förklaras av blodförlust under och efter operation. Dessutom är behandlingen enkel: antingen ges transfusioner eller så förskrivs järntabletter. Även om den kliniska användningen av blodtransfusion har öppnat nya perspektiv i kirurgi, är transfusioner förbundna med risker som kan orsaka sjuklighet och dödlighet.

Vanliga tillskott vanligen icke-hemjärn

Orala järntillskott är ofta inte effektiva

Med tanke på att en funktionell järnbrist förekommer postoperativt, är det anmärkningsvärt att orala järntillskott ofta inte är effektiva för att öka de postoperativa hemoglobinnivåerna. Järn bundet till transferrin ex-vivo som ges intravenöst är snabbt och nästan fullständigt förbrukat av röda blodkroppar under den första veckan efter operationen, vilket framgår av ferrokinetiska mätningar .

Inte bara järn (och vitamin B12 och folsyra) är nödvändigt för en korrekt produktion av röda blodkroppar, men också EPO krävs för stimulering av blodbildningen. Under den postoperativa fasen, förekommer en kort period av relativ erytropoietin (EPO)-brist upp till den fjärde dagen efter operationen.

Postoperativ anemi kan betraktas som ett akut variant av anemi av kronisk sjukdom på grund av den inflammatoriska verkan av förfarandet. Denna inflammatoriska effekt påverkar blodbildningen genom en störning av järnomsättningen, kan inducera funktionell järnbrist och genom en avtrubbad blodbildning och dessa resultat kan ha betydelse för behandlingen.

Skulle det efter operationen patienterna vara någon fördel med högre hemoglobinnivåer? En studie publicerad av Lawrence et al. 2003 bekräftade detta. Två stora fördelar observerades I postoperativa patienter. En är bättre funktionell status: de verkar gå bättre! Det ansågs att en patients förmåga att gå utan hjälp 60 dagar efter operationen korrelerade med framgång för kirurgi och överlevnad. För det andra verkade patienter ha bättre effekt av rehabilitering. Till exempel kortare vårdtid.

Anemi är en viktig fråga för den kirurgiska patienten genom hela operationsprocessen, inklusive den preoperativa perioden, operationen i sig, liksom under den postoperativa återhämtningsperioden.

Hemjärn är bra för underhållsterapi

Tack vare utmärkt långtidstolerans, pris, användarvänlighet och god effekt är hemjärn speciellt effektivt vid underhållsbehandling.

 • Effiekt och tolerans förändras inte över längre tid
 • Kroniska sjukdomar ofta koppladee till anemi

Det finns ett stort antal kroniker i olika sjukdomar med anemi. Dessa är till exempel kronisk njursjukdom, inflammerad tarm eller patienter med kranskärlssjukdom och många andra.

Hemjärn säkert och vältolererat

Intravenöst järn inte alltid det bästa

Kroniker får oftast regelbundet syntetiska orala ickehemjärnstabletter med höga doser tills behandlingen misslyckas på grund av biverkningar. Det återstående alternativet är mycket dyrt och besvärligt intravenöst järn. Det finns potentiella risker med upprepade järninjektioner över en längre perod tid: överdoser och ökad oxidativ stress.

Intravenösa järninjektioner har visat sig vara effektiva, järndepåerna i kroppen fylls och blodbildningen blir mer effektiv. Biverkningar i samband med injektionerna är få men allvarliga allergiska reaktioner kan förekomma.

Det finns dock risker med järninjektioner över en längre tidsperiod. Intravenösa järninjektioner kan orsaka perioder av oxidativ stress i cirkulationen. Dessutom blir järnhalten i kroppen ofta alltför hög, vilket är associerat med kronisk inflammation och vaskulär skada. Detta är särskilt oroande eftersom det är känt att patienter med t ex CKD har ökad oxidativ stress, kronisk lågnivå-inflammation och allvarlig kärlsjukdom.

Detta anses vara en del av förklaringen till varför patienter med kronisk njursjukdom ofta dör i förtid på grund av hjärtkärlsjukdom.

Frihet för kroniker att resa

Terapi över längre tid

Tolerans för hemjärn är lika med eller nära den för placebo. Det finns ingen förändring i toleransen över tid. Absorptionen av hemjärn är flera gånger högre och biverkningar betydligt lägre än för icke-heme peroralt järn. Hemjärn absorberas genom en separat mekanism och terapin behöver inte avbrytas då intravenös behandling påbörjas. Detta kan möjliggöra längre intervall mellan resurskrävande, obekväma och smärtsamma injektioner.

Det ger också en enkel självmedicinering och en frihet att t.ex. resa.

Blodgivare behöver effektiv supplementering

Effekt av tillskott på blodgivare

Eftersom bloddonation är frivilligt och det är en gratis tjänst för medmänniskor är det naturligt att "skydda källorna". Det innebär att blodgivare ska få järntillskott för att kompensera järnförlust från bloddonation, särskilt då låga värden upptäcks.

Detta har inte alltid varit fallet på grund av låg effekt och frekventa biverkningar från de perorala icke-hemjärnspreparten som ges

Bieffekter inte obligatoriska

Varför hemjärn?

Hem- och icke-hemjärn absorberas via olika mekanismer. De vanliga icke-hemjärnspreparaten, såsom järnsulfat, producerar ofta oönskade bieffekter i form av förstoppning, magsmärtor och diarré. Detta leder ofta till givarna sluta ta tillskott, vilket I sin tur innebär att de bara kan ge blod kanske en eller två gånger om året i stället för normalt tre gånger. Att ha låga järnvärden mellan minskar också givarnas livskvalitet.

Det finns många negativa faktorer som påverkar absorptionen av icke-hemjärn. Bland dessa är intaget av tanniner i te och kaffe, fytater i osyrade fullkornsbröd, mjölkproteiner, albumin och sojaproteiner kan också minska absorptionen. Det innebär att en vanlig kost och icke-hemjärnstillskott kanske inte är tillräckligt för att kompensera för järnförlust.

Är hemjärn nog?

Icke - hemjärnstillskott på 100 mg Fe per dos har regelbundet en incidens av biverkningar som leder till misslyckande av terapin på cirka 30 %. Donatorer som har tidigare negativa erfarenheter brukar inte ta tillskott alls.

Det har observerats att efter en donation praktiskt taget upphör absorptionen av icke-hemjärn för cirka fyra dagar.

30 dagar av tillskott med 100 mg Fe + + icke-hemjärn på en bio-tillgänglighet av 2 % ger teoretiskt 60 mg absorberat järn. Vid 5 %, vilket är ovanligt, är mängden 150 mg. Efter detta sjunker upptaget på grund av de faktorer som nämnts tidigare.

På lång sikt finns det också en inflation i icke –hemjärnets absorptionen på grund av en bedövande effekt i slemhinnan och en konstant obehaglig känsla med mage-tarmstörningar (inte alla biverkningar leder till snabb terminering). Detta beror på att för att icke-hemjärn skall absorberas måste den frigöras från sin bärare i den sura miljön i magen. Upptaget är lågt och detta kommer att lämna fria järnjoner i tarmen. Dessa i sig själva är mycket reaktiva, och anses vara toxiska för organismen.

Tillskott med 18 mg hemjärn i trettio dagar med en biotillgänglighet på 20 % ger 108 mg absorberat järn. Hemjärn är mycket väl tolererat och är känt för att ha en biverkningsnivå som placebo. Detta innebär en bättre terapiframgång. Det är också anledningen till hemjärnstabletter med en dos av 18 mg Fe kan konkurrera med icke-hemjärnspreparat med doser på 100 mg Fe eller mer.

Hemjärn kommer inte heller att blockera upptaget av zink, vilket icke-hemjärn i doser över 60 mg gör.

Järn möjliggör syretranport

Optimal järnstatus viktigt för idrottare

De flesta idrottare vet att järn är ett mineral som krävs för bildandet av de röda blodceller som används för att transportera syre till hårt arbetande muskler, och en brist på järn orsakar anemi, som kännetecknas av trötthet, slöhet och en allmän brist på energi. På grund av detta, vet de också det är viktigt att upprätthålla järnstatus och kontroll av röda blodkroppar eller hemoglobin (Hb)-nivåer för prestation.

I princip kan järnproblem ta två former, antingen järnbrist eller sann anemi. Järnbrist själv har två distinkta faser.

 • Steg 1, låga järnvärden kännetecknas av en ferritinnivå på mindre än 12 mikrogram / ml, vilket indikerar att järnnivåerna har minskat avsevärt .
 • Ferritin ett nyckelprotein som låser järn och fungerar som en viktig mekanism för järnlagring i kroppen. Steg 2 av järnbrist involverar erytropoies i järnbrist, vilket i grunden betyder att nybildade röda blodkroppar innehåller mindre än vanliga mängder järn.

Människokroppen innehåller ungefär 3 - 5 g järn. Den dagliga förlusten av 1 - 2 mg ersätts med kostjärnet (8 mg / dag för vuxna män och 18 mg / dag för vuxna kvinnor) absorberas i tunntarmen genom duodenala enterocyter.

Om järnstatusen blir kraftigt utarmad (genom ett otillräckligt intag, dålig absorption eller järnförlust) kommer blodhögoglobinnivåerna att sjunka, vilket leder till en minskning av syrgasbärande kapacitet. Resultatet är trötthet, trötthet och andfåddhet, även efter mild ansträngning - de klassiska tecken på anemi.

Bieffekter kan ha allvarliga följder för en seriös idrottare

Sportanemi

Idrottare i tung träning är i riskzonen på grund för så kallad sportanemi. Detta är mer är mer uttalat för kvinnor på grund av den månatliga blodförlusten vid menstruation. Det är också vanligt att idrottare att äta och dricka mer " tomma kalorier " En växande mängd ökad muskelmassa och ökad blodvolym kan för en ung vara ett problem med prestanda och trötthet som följd. Dock är hemolys beror dock ofta främst på att blodkroppar skadas i trampdynorna.

Hemolys är förstörelsen av röda blodkroppar som orsakas av den fysiska bultande verkan av löpning, vilket leder till frisättning och förlust av järn. Förr i tiden ansågs en hemoglobinmätning vara tillräcklig för att avgöra en idrottares järnstatus, det "normala" intervallet är 12 - 16 g / dl (gram per deciliter) och under 12 g/dl betydde anemi

Dock har senare forskning visat att du kan vara ganska järnbristig utan att diagnostiseras som anemisk. Detta beror på nedsatt blodhemoglobin är en av de allra sista stegen I järnbrist, och en hel del järnberoendesystem kommer att lida innan detta sista steg är detekterbart.

Järnutarmning är en kontinuerlig process som i slutändan leder till järnbristanemi om det inte behandlas. Järnbristanemi är ett tillstånd där järndepåerna är urladdade till en sådan grad att tillverkning av hemoglobin och röda blodkroppar är begränsat.

Omkring 30 procent av de vuxna kvinnorna och 40 procent av de unga kvinnorna har järnbrist , medan cirka 6 procent av båda grupperna lider av äkta järnbrist anemi. Men studier av idrottare rapporterar högre frekvenser av järnproblem, forskning visar att upp till 19 procent av simmare och löpare kan besväras av järnbristanemi, vilket kan ha en starkt negativ inverkan på prestandan.

Järnbrist kan ha en stor inverkan på prestanda. Anemi, genom att minska den syrebärande kapaciteten i blodet, kan minska maximal aerob kapacitet (V02max ), ge lägre uthållighet och ökad trötthet.

Tekniskt sett är anemi närvarande om hemoglobinnivåerna faller under 12 g / dl eller om hematokrit faller under 36 procent. Kom dock ihåg att "normala" värden för dessa två variabler kan i själva verket inte vara normala. En kvinnlig idrottare med en hematokrit på 37 procent är inom det normala intervallet, till exempel, men om hennes vanliga hematokrit är 42 skulle hon faktiskt vara milt anemisk, och hennes atletiska prestationer skulle lida.

Varför hemjärnn?

ika viktigt som effekten är god tolerans. Magproblem kan vara ödesdigert för en seriös idrottare. Hemjärn till skillnad från syntetiskt järn tas upp omkring fyra gånger mer effektivt och innehåller en naturlig balans av små spårämnen och andra komponenter som är väsentliga för bildandet av röda blodkroppar och allmänna funktioner I kroppen.

Att upprätthålla en optimal järnstatus kan vara mycket viktigare för idrottare än vad man tidigare har insett, särskilt med tanke på att till och med en mild brist verkar inte bara minska den maximala syreupptagningsförmågan och aerob effektivitet men också för att den minskar kroppens reaktion på aerob träning.

Låga järnvärden

De vanligaste frågorna om järn och järnbrist

Varför är låga järnnivåer så vanligt?

Svar: Främst eftersom vi numera äter mindre av en kost som innehåller mindre av järnrika kötträtter än våra hårt arbetande förfäder.

Vi har också ett annan skönhetskoncept idag med en smal kropp som den idealiska och konsumerar därmed mindre energi - och mineralrika livsmedel. Kvinnor som menstruerar I tre dagar eller mer kommer därför nästan alltid att behöva tillskott av järn för att kompensera för blodförlust.

Andra riskgrupper är idrottare, växande ungdomar, gravida och ammande. Fullvuxna män sällan lider av järnbrist.

De vanligaste frågorna om järn och järnbrist

Vad händer när järnnivåerna är låga?

Svar: Du kan bli trött, få koncentrationsproblem, dåligt hår och naglar och känna dig allmänt svag. Lågt järnvärde har också visat sig ha en negativ inverkan på inlärningsförmågan och den fysiska förmågan.

Järnstatus hos den gravida och den som planerar graviditet har en effekt på vikten av fostret. Även till den grad att det påverkar hälsotillståndet hos en person under hela livslängden. Också upptaget av kadmium ökas, vilket kan leda till osteoporos.

De vanligaste frågorna om järn och järnbrist

Vilka former av användbart järn finns det i födan?

Svar: Elementärt järn kallas organiskt eller hemjärn när det är bundet till proteinerna hemoglobin eller myoglobin, vilket är fallet I kötträtter.

Alla andra former av järn är oorganiska eller icke-hem och detta är när en järnmolekyl är kelaterad eller bunden till exempelvis salter (såsom i grönsaker) stärkelse, citrater eller andra kemiska föreningar I olika tillskott.

De vanligaste frågorna om järn och järnbrist

Hur lagras järn I kroppen?

Svar: I ett blodtest berättar Hb ett värde på hur mycket järn kroppen har tillgängligt för att transportera syre till cellerna. Ferritin mäts för att mäta lagrat järn.

Järn används också för muskeltillväxt och I enzymer.

De vanligaste frågorna om järn och järnbrist

Vad påverkar upptaget?

Svar: Kaffe, te, mjölk och fullkornsbröd har en negativ effekt på järnupptaget, medan C-vitamin i till exempel i apelsinjuice har en positiv effekt .

Hemjärnet i kötträtter absorberas via en separat mekanism och är praktiskt taget opåverkat av vad som ätits samtidigt. Kalcium i mjölkprodukter anses dock generellt minska järnupptaget.

De vanligaste frågorna om järn och järnbrist

Kan man få för mycket järn?

Svar: Ja, om man lider av den ovanliga och ärftliga sjukdomen hemokromatos eller om man plötsligt utsätts för stora doser.

Förgiftningsdosen anses vara 20 mg eller mer per kilo kroppsvikt. Resultatet är främst illamående, men det kan också vara farligt. Detta är anledningen till att järntillskott alltid skall förvaras utom räckhåll för barn .

Normalt reglerar kroppen automatiskt järnupptaget, så att för mycket inte absorberas.

Från hemjärn absorberas endast det som behövs. Resten blir kvar I tarmen, men är inert och icke irriterande. Av oabsorberat icke-hemjärn blir en rest kvar I tarmen I form av fria järnjoner, vilka är reaktiva och irriterande. Detta anses vara orsaken till de alltför vanliga och obehagliga mage-tarmbieffekerna från järntillskott.

De vanligaste frågorna om järn och järnbrist

Jag har förstått att råmaterialet är bovint hemoglobin från livsmedelsindustrin. Hur är det med galna ko-sjukan m.m.

Svar BSE finns inte längre I EU och certifieringen är mycket strikt. Det är inte ens ett teoretiskt problem.

De vanligaste frågorna om järn och järnbrist

Hur säkert är hemjärn?

Svar: Inga fall av allvarliga biverkningar eller förgiftningar har rapporterats från Skandinavien efter många års användning av hemjärnskosttillskott I stor skala.

I kliniska studier med hemjärn är nivån på beffekter den absolut bästa tänkbara, i klass med placebo.

En förgiftnigssituation idag är osannolik inte minst beroende på de låga doserna

Idag har råvaran utvecklats och tillsats av icke-hemjärn eliminerats.

De vanligaste frågorna om järn och järnbrist

Jag har hört att hemjärn kan vara carcinogent?

Svar: Nej det är det inte. Orsaken till att detta ibland kommer upp är att hemoglobin ibland som ett uttryck för köttkonsumtion I allmänhet. Det är enkelt att förstå att en extremt hög kottkonsumtion kan ha hälsoeffekter, speciellt med tanke på nitratsalter, tillsatser, kryddor, fett, behandling etc. Här är dock inte hemjärnet boven.

Hemjärn är enligt definition det järn som bärs av hemoglobin- och myoglobinmolekyler I kötträtter. I sin rena form som tablettråvara är det den mest effektiva och vältolererade formen av järn vi kan använda. Inga kända bieffekter och inte carcinogent.

OptiFer®-serien av hemjärnskosttillskott produceras av NutriCare i MediTec Group i Sverige och marknadsförs över hela världen.

Det naturliga hemjärnet i produkterna har goda effekter på välbefinnandet. Toleransen är mycket god, liksom effekten

Created By
Michael Collan NutriCare Division MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by Alois_Wonaschuetz - "lake clouds abendstimmung" • Doug Scortegagna - "Welcome to the Andes" • valiunic - "green park season" • www.metaphoricalplatypus.com - "Maple Pass Loop (Frisco Mountain, Washington)" • WerbeFabrik - "stethoscope doctor medical" • PublicDomainPictures - "experiment chemistry liquid" • PublicDomainPictures - "tie necktie coat" • Unsplash - "doctor dentist dental" • kevin dooley - "Ghostly dance" • Samuel Mann - "Franklin Institute" • MarleneBitzer - "snow white forest flower" • Haifeez - "All parts of the human body get tired eventually, except the tongue - Konrad Adenauer" • shannonkringen - "bodyprideface" • Romi - "salad figs cheese" • new 1lluminati - "freed" • wrob - "drug supplement the weight of the" • WikiImages - "girl schoolgirl learn schulem" • jeremiah.andrick - "Learning" • nuven_ridel - "VOCTEN MULTIMEDIA LEARNING 6" • Concord90 - "girl computer work" • AdinaVoicu - "study girl writing" • NDE - "woman poses e-learning" • DarkoStojanovic - "medic hospital laboratory" • House GOP Leader - "House Republican Press Conference on Health Care Reform House Republican Leader John Boehner (R-OH)" • Pexels - "black background black bowl black nails" • PublicDomainPictures - "baby birth born" • TawnyNina - "pregnant pregnancy mom" • EmilyGrace Photography - "Karly; almost 8 months" • ITU Pictures - "First ITU-D Academia Network Meeting" • stevepb - "thermometer headache pain" • Hans - "monastery monastery church abbaye de sénanque" • WerbeFabrik - "medical tablets pills" • WorldSkills UK - "Beauty Therapy" • WorldSkills UK - "Beauty Therapy" • WorldSkills UK - "Beauty Therapy" • rudamese - "relax relaxation hands" • Stevebidmead - "runners male sport" • skeeze - "runner race competition" • hayslettc - "Xmas At ECSU22"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.