Loading

Kinesisk konferens VÄXJÖ BERÄTTADE OM MILJÖARBETE

Känner du till 合肥? Det är kinesiska för Hefei, en stad med nästan 100 gånger så många invånare som Växjö. Nyligen fick man besök av Vidingehems projektledare Henrik Vernersson, som tillsammans med 120 delegater från åtta europeiska städer bjudits in för att tala om energi, avfall och vatten.

Hefei Inter City Lab, som konferensen hette, är en del av EU-projektet Europe China Eco Cities Link och resan finansierades av EU-pengar. Växjö representerades förutom av Henrik Vernersson även av Bruno Birgersson från Vöfab och Jan Johansson från kommunledningsförvaltningen.

Växjödelegationen bestod av Bruno Birgersson från Vöfab, Henrik Vernersson från Vidingehem och Jan Johansson från kommunledningsförvaltningen

– Första dagen höll alla städer varsin presentation. Vi berättade om Växjös miljöarbete, bland annat om hur vi jobbar med energifrågor och träbyggnation. De blev imponerade av de resultat Växjö har uppnått och de var intresserade av att få veta mer.

Växjö berättade om miljöarbetet och de kinesiska representanterna lyssnade uppmärksamt.

Vilket de fick möjlighet till under dag 2, då det var det dags för samtal i mindre grupper, där de kinesiska representanterna fick ställa frågor

– Bland annat berättade jag för dem om hur Vidingehem arbetar med ventilation och bergvärme. De var också väldigt nyfikna på Växjös strategiplaner för miljö, energi och träbyggnation.

Dag 2: intressanta samtal i mindre grupper.

Den tredje dagens förmiddag ägnades åt presentationer från de sju kinesiska provinser och nio städer som fanns på plats.

Under eftermiddagen blev det en rundtur i staden.

– Det gick smidigt att ta sig fram eftersom kineserna hade avdelat en poliseskort åt oss. De hade nyligen byggt en ny bussfil, som den vi har på Teleborgsvägen, fast den här var flera mil lång. Jag frågade reseledaren hur lång tid det hade tagit att bygga den. ”Fyra månader”, sa hon. Bara fyra månader, undrade jag. Hon tittade på mig och sa: ”You are in China”.

Poliseskort och en riktigt lång bussfil. You are in China.

Det blev också tid till ett par studiebesök, bland annat vid en jättelik bergvärmeanläggning

– Där hade de rullat ut långa gröna och svarta mattor så att vi inte skulle bli smutsiga om skorna.

Studiebesök på en jättelik bergvärmeanläggning.

På kvällen blev det middag, med en del exotiska inslag.

– Hönsklon på tallriken var en ny upplevelse. Men man tar seden dit man kommer.

Middag med exotiska inslag.

Så blev det tillslut dags att påbörja dygnslånga flygresan hem. Och att summera intrycken:

– Vi fick lyssna på mängder av intressanta föredrag och fick många nya uppslag. Att samarbeta och ta del av varandras kunskap är alltid utvecklande och det gagnar alla inblandade.

Någon risk för att man glömmer de övriga deltagarna på konferensen finns inte, kineserna hade nämligen sammanställt en bok där samtliga representanter presenterades.

– Ja, det är ett roligt minne att ha. Dessutom är det ju en utmärkt samling europeiska kontakter!

Ett minne och en utmärkt kontaktsamling.

Fotnot: Förutom Växjö deltog representanter för Barcelona, Berlin, Bordeaux, Hamburg, Liverpool, Mannheim och Valencia.

Vidingehem har cirka 2 100 lägenheter fördelade på 18 orter och fyra stadsdelar runt om i Växjö kommun. Som du ser på kartan är det världen utanför staden som är vår hemmaplan – orterna är som små gröna pärlor, vackert utplacerade mellan de många småländska sjöarna.

Created By
Peo Einarsson
Appreciate

Credits:

Vidingehem AB 2017

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.