STUNNER wat fijn dat je er bent

Bescheiden, talentvol en creatief

Stunner is het geheime super talent. De Snorfabriek is de plek om alle vette dingen die je hebt gemaakt te laten zien in een veilige sfeer. Al jouw onzichtbare kwaliteiten kun je hier kwijt. Door de laagdrempelige communicatie mogelijkheden wordt het voor jou makkelijker om je netwerk te vergroten. Ideaal!

Voor jou heeft de Snorfabriek speciaal een sociale zaterdag en zondag georganiseerd. Kijk in de agenda van de Snorfabriek om deze uitdaging aan te gaan.

Nodig je vriendinnen en vrienden snel uit!

TADAAA: Jouw persoonlijke Snorfabriek-Plattegrond

Kom naar de Snorfabriek en ontdek hier alle speciale plekjes. Deze plattegrond is aangepast op jouw voorkeuren. Loop gerust even naar binnen en ga op onderzoek uit. Er zijn téveel leuke snorfabrikanten en werkplekken, daarom helpen we je een handje met deze plattegrond.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.