La danseuse Film

De algemene indruk: Ik vond 'La danseuse' een hele mooie film, het verhaal drong goed tot me door. Het was erg inspirerend, de scènes waarbij de hoofdrolspeelster ging dansen zagen er prachtig uit. Sommige scènes keek ik niet zo graag naar, maar dan keek ik even weg en ging daarna weer verder kijken.

De acteurs/actrices: Ik vond de acteurs en actrices persoonlijk heel erg goed, ze brachten het verhaal duidelijk over. Het leek net alsof het het vlak voor me afspeelde in plaats van dat het een film was. De acteurs en actrices namen zorgden ervoor dat ik de tijd vergeten was, aan het einde van de film dacht ik dat er slechts 45 minuten om waren, maar het waren bijna 2 uren.

Het verhaal: Ik vond het verhaal erg mooi. Een meisje die op het platteland woont, die ervan droomt om actrice te worden, maar toch gaat dansen en het haar lukt. Het is een inspirerend verhaal, het zegt dat je je dromen moet volgen en er iets geweldigs kan gebeuren. De film was goed te volgen, waardoor je al snel volledig in het verhaal zit.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.