Loading

IT'S COMPETITION TIME! / AMSER CYSTADLEUAETH!

Thrill seekers! We have a voucher for a Matrix Experience courtesy of Adventure Beyond to give away.

Am wefr! Mae gennym docyn anrheg am Brofiad Matrix o Adventure Beyond i roi fel gwobr.

Adventure Beyond offer exciting outdoor adventures in West Wales and have been running since 1977. They use multiple locations for activities across Wales and the UK, providing activities that are ideal for families visiting Wales and those looking for something new and exciting to do.

Mae Adventure Beyond yn cynnig anturiaethau awyr agored cyffrous yng Ngorllewin Cymru ac mae wedi bod yn rhedeg ers 1977. Maen nhw’n defnyddio nifer o leoliadau ar draws Cymru a’r DU, gan ddarparu gweithgareddau sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n ymweld â Chymru a’r rheiny sy’n chwilio am rywbeth newydd a chyffrous i’w wneud.

If you've already registered for an Other Voices Cardigan wristband you will automatically be entered in this draw.

Not registered for your Other Voices Cardigan wristband yet? Click here to register and be entered into the draw for some amazing prizes in the run-up to the festival in November:

The winner will be chosen at random on 21 October from those who have registered for an Other Voices Cardigan wristband.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y raffl hon.

Heb gofrestru ar gyfer eich band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi eto? Cliciwch yma i gofrestru a chael eich cynnwys yn y raffl i ennill gwobrau yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd:

Dewisir yr enillydd ar hap ar Hydref 21 o blith y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill Aberteifi.

'What we love about our work is that we aren't just working, we're having fun doing what we love. With all of Wales' beautiful scenery around us'

Adventure Beyond

We will be running a number of competitions to win fantastic prizes in the run up to the Festival in November. Keep an eye on Other Voices/Mwldan socials and emails to make sure you don't miss a thing.

Byddwn yn cynnal nifer o gystadlaethau i ennill gwobrau gwych yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd. Cadwch lygad ar negeseuon cymdeithasol ac e-byst LleisiauEraill / Mwldan i sicrhau nad ydych yn colli dim.

www.othervoices.ie | @othervoiceslive

www.mwldan.co.uk | @theatrmwldan

Adventure Beyond:01239 612 133 /adventurebeyond.co.uk / fun@adventurebeyond.co.uk

Facebook: @adventurebeyond | Twitter: @adventure_wales | Instagram: @adventure.beyond

Adventure Beyond, Scout Hall Boat House, The Strand, Cardigan, SA43 1EX