Політика безпеки Німеччини Виконала: Портфілова Євгенія

1.Державний устрій німеччини
2. Органи, що відповідають за національну безпеку країни.

Німецька політика в галузі безпеки базується на національних ідеалах та інтересах, історичному досвіді і враховує обстановку в світі, що змінилася.

До системи органів, які забезпечують безпеку Німеччини входять: 1) органи розвідки (федеральна розвідувальна служба і відомство розвідки бундесверу); 2) органи контррозвідки (відомство по охороні Конституції, відомство по охороні Конституції в землях, воєнна контррозвідка, спеціальні підрозділи і групи прикордонної охорони МВС, особливі формування Відомства кримінальної поліції у федерації і землях, служби безпеки Міністерства економіки, інших міністерств, крупних компаній і фірм).

У Німеччині діє система контролю за діяльністю спеціальних служб, яка включає: 1) парламентський контроль (комісії Бундестагу); 2) урядовий контроль (Федеральний Канцлер, Федеральна Рада безпеки, Відомство Федерального Канцлеру, уповноважений по координації діяльності спеціальних служб, Комітет статс-секретарів у справах секретних служб і безпеки); 3) федеральний уповноважений по захисту даних осіб; 4) Постійний міжвідомчий комітет з питань безпеки в спецслужбах і відповідні відомчі комітети та відділи в МВС і Міністерстві оборони.

Бундестаг
3. Військові блоки та альянси.

Найвищою метою Федеративної Республіки Німеччини в області політики безпеки є забезпечення миру, свободи і незалежності країни. Вона бере активну участь у формуванні нової політики безпеки в Європі. Створюються нові політичні структури безпеки. Тісне політичне і військове співробітництво у рамках Північноатлантичного союзу доповнено кооперацією з країнами Центральної і Східної Європи в області політики безпеки в рамках Ради Північно-Атлантичного співробітництва і програми "Партнерство заради миру". Загальна чисельність бундесверу складає 340 тис. осіб. У той же час ФРН має найчисельніший у рамках Північноатлантичного союзу контингент звичайних збройних сил в Європі. Бундесвер виконує суто оборонні функції і являє собою сучасну армію, яка формується на основі всезагального військового обов'язку.

4. виклики та загрози національній безпеці країни.
Конституція Німеччини
  1. У захисті основ конституційного ладу бере безпосередню участь не лише держава, а й окремі громадяни. Зокрема у Конституції ФРН дозволено кожному німцю чинити опір будь-кому, хто намагатиметься усунути цей лад, якщо інші засоби не можуть бути використані. Цікавим є розуміння гарантій, що забезпечують стійкість та захист конституційного ладу і безпеку держави. Так, прикладом, у ст. 18 Конституції визначено, що громадяни, які використовують право на свободу висловлення думок, друку, викладання, свободу зібрань, об'єднань, таємницю листування, поштового, телеграфного та іншого електрозв'язку, право власності, право сховища для боротьби проти основ конституційного ладу, втрачають ці прана відповідно з рішенням Федерального конституційного суду.
  2. У конституції ФРН встановлено, що з метою запобігання небезпеки, яка загрожує існуванню чи основам конституційного ладу Федерації або одній з земель, федеральний уряд може використати збройні сили для підтримання поліції і федеральної прикордонної охорони для боротьби з організованими повстанцями. Якщо земля, якій загрожує небезпека, сама не є готовою або не в змозі боротися з цієї небезпекою, федеральний уряд може підпорядкувати собі поліцією цієї землі, поліцейські сили інших земель, а також використати підрозділи федеральної прикордонної охорони.
  3. Цікавим є також той момент, що за умов загрози основам конституційного ладу Федерації або одній із земель вводиться внутрішній надзвичайний стан. Такими загрозами можуть бути: загрози суспільній безпеці та правопорядку і загрози існуванню або вільному демократичному ладу всієї федерації або однієї із земель.
5. Протидія міжнародному тероризму.

Конституція Німеччини має чіткі доктрини, які дають право Німеччині застосовувати дії, аж до застосування Збройних Сил, для запобігання, локалізації та припинення криз і конфліктів, що загрожують Німеччині. Характер таких криз не конкретизується, німецькі інтереси трактуються досить широко та розпливчасто, а можливості втручання Федеративної Республіки поширюються на буль-який район земної кулі. Насамперед підкреслюється необхідність втручання у конфлікти і кризи в інших країнах на підставі легітимного міжнародно-правового мандата і в рамках дій міжнародних організацій.

ВИСНОВКИ:
  1. Отже, німецька оборонна політика визначається наступними факторами: багатонаціональна інтеграція Бундесверу в рамках структури зовнішньої політики зосередилася на об'єднанні Європи, трансатлантичному партнерстві та глобальній відповідальності.
  2. Ключові інтереси Німеччини у сфері безпеки: необхідність підтримки трансатлантичного партнерства і зміцнення зв'язків зі Сполученними Штатами, важливість активної участі країни в роботі ООН та ОБСЄ. Разом із тим підкреслена зацікавленість федерації в посиленні можливостей політики безпеки і оборони Європейського Союзу для зміцнення простору стабільності на континенті.
  3. Збройні сили Німеччини розглядаються як універсальний інструмент державної політики, спрямований на гарантоване забезпечення безпеки громадян, і призначений для відбиття будь-яких загроз, з якими тільки може зіштовхнутися країна всже в найближчому майбутньому як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Дякую за увагу!

Credits:

Created with images by PeterDargatz - "east side gallery berlin" • pedrosimoes7 - "Democracy" • mrbill78636 - "... 007 world center" • More pictures and videos: connect@epp.eu - "EPP Congress Bonn" • ptwo - "3064" • ErikaWittlieb - "frightened scared horror" • nile - "hourglass time hours" • networker2010 - "berlin wall kiss"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.