fotografie voor wonen in helsdingen Voor blauwhoed door Fotostudio Marks

  1. Voor de verkoopbrochure van het project Wonen in Helsdingen in Vianen heb ik mijn woonplaats van alle kanten en uit alle hoeken gefotografeerd. Een pracht opdracht ! Een oude uitspraak : ‘Nooit zag ik een schoner plek dan Vianen aan de Lek’ gaat nu nog steeds op. Vianen is een zeer fotogeniek stadje, het heeft een prachtig historisch centrum en mooie uiterwaarden aan de Lek. Een lust voor het oog.
Vianen, centraal gelegen in Nederland.
Vianen in vogelvlucht.
Vianen is maar liefst 163 Rijksmonumenten rijk.
De rivier de Lek in het avondlicht.
Beestenboel aan de Lek
Woensdag, marktdag op de Voorstraat.
Ambachtelijke winkels en speciaal zaken.
Beleef de binnenstad.
Leuke evenementen
Vele evenementen zoals o.a. de Sleepbootdagen en de Oldtimertocht.
Smakelijk eten.
Viaanse horeca, voor ieder wat wils.
Sport en recreatie.
Sport en scholen
Kom wonen in Vianen.
Created By
Hennie Marks
Appreciate
©Hennie Marks

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.