Loading

Haapaveden hyvinvointiviikon jumpat, tutustumiskerta. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

01080669 Telinevoimistelu 4.9. ti 17.00–17.45, Mäkirinteen koulu, liikuntasali, M1-ovi , opettajana Terhi Kangasharju.

01080671 Uudet palloilulajit 4.9., ti 18.00–18.45, Mäkirinteen koulu, liikuntasali, M1-ovi, opettajana Terhi Kangasharju.

01080672 Kehonpainoharjoittelu 4.9., ti 19.00–19.45, Haapaveden liikuntahalli, juoksusuora, opettajana Terhi Kangasharju.

01080670 Hiit 5.9., ke 18.00–18.45, Virtaamo, Tähtelänkuja 4, opettajana Arja Keskitalo.

.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.