Welkom bij het VECHTDAL COLLEGE HARDENBERG

Wij zijn Jannita heIdelberg & Kim van lutterveld 😍😘🤣

Wij zitten op deze school omdat
Jannita : omdat ik geen lastig persoon ben en ik vind deze school leuk.
Kim: ik zit op deze school omdat ik het een leuke school vind en me ouders het een goeie school vinden voor mij omdat ik me hier prettig voel
Hier komen een paar redenen waarom jullie op deze school moeten komen!!!!!!

Reden 1. Als eerst de docenten. De docenten zijn heel aardig en helpen je goed als je vast zit bij een som of een opdracht of je weet niet wat je moet doen

Reden 2. Activiteiten. Met school doe je heel veel activiteiten je gaat bijvoorbeeld zwemmen of schaatsen of je gaat ergens heen.

Reden 3. Kamp. Je gaat met je klas en je mentor en andere docenten ga je op kamp je weet eerst niet waar je heen gaat maar dat verteld je mentor tegen je klas.

Reden 4. Schoolfeest. Je hebt met de school op een bepaalde data heb je een feest genaamd GALA je gaat dan op school feesten met je klas of andere kinderen. Bij het gala hoort ook een Thema.

Reden 5. Leuke dingen doen. Je gaat bijvoorbeeld met je mentor een film kijken of een spel doen. Of je gaat met sinterklaas suprise doen en sinterklaas komt dan op school.

Reden 6. Magister. Op magister kun je je leerdoelEn zien leerdoelen houd in de Lessen die je maakt. Daarnaast kun je ook je cijfers zien dat is opZich best handig. De rode cijfers zijn onvoldoeNdes en de Zwarte zijn voldoendeS

Wij gaan jullie nu tips geven die jullie niet kunnen doen op school.

1. Nooit foto's maken van een andere docent en verspreiden

2. Je moet nooit de docent uitschelden

3. Je mag geen kinderen pesten.

4. Je mag niet rennen door de gang.

5. Je moet proberen geen groene brief te krijgen anders kan je geschorst worden. Eerst moet je naAr j. Michels daar moet je hem uitleggen wat je hebt gedaan en Waarom Je eEn groene breif moet halen..

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.