Fotoøvelse - En koselig test -

Dybdeskarphet og blender
Her bruker vi den laveste blenderen. som du ser, så fører dette til at vi får ansiktet til personen i portrettet mye skarpere enn bakgrunnen.
Her bruker vi høyere blender. Da blir bakgrunnen klarere og ansiktet kommer ikke like godt frem som det gjør med lav blender.
ISO
Her bruker jeg den laveste iso'en. Dette funker dårlig i dette rommet på grunn av den dårlige belysningen.
Her hadde jeg en iso på 800. Da får vi bedre fram personen i portrettet.
Her var iso'en på det høyeste. Det høyeste på mitt kamera var 12800 iso. Selv om bildet blir veldig lyst, så blir bildet uheldigvis veldig kornete.
Snurrende Selvportrett
Når du snurrer og tar bilde av deg selv, blir ikke bildet særlig fint. Bakgrunnen blir veldig "blury" og ansiktet blir klarere. Dette skaper action i bildet.
Zooming og lukkertid
Disse bildene blir zoomet inn på samtidig som bildet blir tatt. Dette skaper en følelse av fart og spenning
Created By
Nicholas Bratseth
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.