Blogger TYÖPAJA

TUNNISTEET

Bloggeriin voidaan lisätä tunnisteita (avainsanoja), joilla blogin lukija voi etsiä tiettyyn aiheeseen liittyviä bloggauksia. Esim. tehtävä, matematiikka, Tunnisteina kannattaa käyttää perusmuotoisia sanoja.

Tunnisteet lisätään bloggaukseen tekstin kirjoitusvaiheessa. Tunnisteet löytyvät oikealla olevasta valikosta Tunnisteet. Tunnisteet erotetaan toisistaan pilkulla. Aikaisemmin käyttetyjä tunnisteita voi valita esille tulevasta listasta.

Tunnisteet tekstit näkymässä

Blogin teemasta riippuien, täytyy ottaa tunnisteet tarvittaessa käyttöön. Ulkoasu > Lisää gadget > Tunnisteet. Tunnisteen asetuksista voi määritellä itselle sopivimmat asetukset.

Tunnisteet - gadgetin lisääminen

SIVUT

Bloggeriin voidaan luoda sivuja. Niiden ei ole tarkoitus korvata itse bloggausta. Sivujen rakenteen voi itse päättää, uudemmat tiedot voi lisätä sivun loppuun tai alkuun. Sivuja voivat olla esim. perusopinnot, osaamisalat, oppiaineet, yms.

Sivuja pääsee luomaan ja muokkamaan Sivut-kohdasta. Sivujen luontinäkymä on sama kuin itse bloggauksessa. Sivuilla ei voi käyttää tunnisteita.

Uuden sivun luominen Sivut-näkymästä

Blogin teemasta riippuen, täytyy ottaa tunnisteet tarvittaessa käyttöön. Ulkoasu > Lisää gadget > Sivut. Sivut asetukista määritellään, mitkä sivut halutaan näkyviin. Sivujen järjestystä voi muuttaa rahjaamalla niiden paikkoja. Huom! Sivut - gadget luodaan vain kerran.

Sivut - gadgetin lisääminen

Uusia sivuja luotaessa, pitää sivut lisätä näkyviin. Ulkoasu > Sivut (jos jo lisätty gadget) > Muokkaa (tai kynän kuvake). Asetuksista määritellään uudet sivut näkyviksi.

Sivujen lisääminen Sivut-gadgetista

Sivut - gadgetiin voidaan tehdä myös linkkejä muille sivuille. Ulkoasu > Sivut > Muokkaa (tai kynän kuvake) > Lisää ulkoinen linkki. Jos linkkiä pitää muokata, pitää vanha poistaa ensin ja luoda uusi.

Linkki toiselle sivulle - Sivu
Sivut blogin yläpalkissa

LINKITETYT SIVUT

Sivuihin voidaan linkittää toisia sivuja. Sivu luodaan normaalisti, mutta ei laiteta näkyviin ulkoasun kautta. (Käytetty myös nimitystä "piilotetut" sivut)

Kun sivu on luotu, valitaan sivun kohdalta Näytä. Sivu aukeaa uuteen ikkunaan, josta kopioidaan sivun osoite osoitepalkista. Tämän jälkeen siirrytään sivulle, josta linkitys halutaan tehdä, sivun kohdalta Muokkaa. Valitaan teksti, johon linkki lisätään. Valitaan Linkki ja lisätään linkitettävän sivun osoite.

Sivun linkittäminen toiseen sivuun

UPOTUS

Blogiin voidaan tuoda upotuskoodilla (/embed code) sisältöä esim. Thinglinkistä, Padletista. Upotuskoodi löytyy sivustoilta Jaa/Shared kohtien alta.

Upotuskoodi lisätään blogiin tekstin kirjoitusvaiheessa. Vasemmalta valitaan HTML ja sen jälkeen upotuskoodi lisätään teksti alueelle. Tämän jälkeen vasemmalta Luo, joilloin upotus tulee näkyviin.

Upotuskoodin lisääminen HTML - näkymässä
Created By
Ella Eld
Appreciate

Credits:

by Ella

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.