Vlasvelden Vlaanderen ontdek vlasvelden in bloei bij jou in de buurt!

Waar werd dit jaar vlas gezaaid?

Via deze kaart kan je gemakkelijk zelf het dichtste perceel in jouw buurt vinden om een kijkje te gaan nemen. Dit jaar zijn er ongeveer 1600! Deze kaart werd gerealiseerd in samenwerking met het departement Visserij en Landbouw Vlaanderen!

Ga mee op fietstocht!

Op zondag 19 & 26 juni fietsen we samen langs de bloeiende Vlasvelden

We vertrekken aan Texture, museum over Leie en vlas, Noordstraat 28 te Kortrijk. Samen verzamelen we vanaf 13.45u en zijn terug rond 17u. Deelnemen: € 8/persoon. Bestel vooraf je tickets via texture@kortrijk.be. Je kan ze nadien ophalen aan onze museumbalie.

© Foto Toerisme Leiestreek

In juni bloeit het vlas. Het veld met de blauwe stippen is mooi om te zien. In primeur organiseert Texture, museum over Leie en vlas, samen met Terra Mobile twee verrassende fietstochten met als hoogtepunt een bezoek aan een bloeiend vlasveld in Kortrijk. Het wordt een unieke ervaring want elk vlasbloempje bloeit maar enkele uren! Gelukkig bloeien ze allemaal op verschillende momenten!

© Foto Toerisme Leiestreek

Vroeger werd in Kortrijk en regio veel vlas gezaaid, tot wel 75.000 ha! De weersomstandigheden en de bodem in onze streken zijn ideaal voor het verbouwen van vlas. De veeleisende vezelplant voelt zich goed thuis op onze vruchtbare bodems en gedijt prima in ons mild en vochtig klimaat. In Kortrijk zelf voorzien nog enkele landbouwers uit het noorden en zuiden zaaivelden voor vlas. Het zijn die lokale, dichtbije velden die we opzoeken tijdens de fietstrip. De ene route gaat richting het zuiden van Kortrijk, de andere route flirt eerder met het noorden van de stad. We starten telkens vanuit Texture en uiteraard is er ook een drank- en plaspauze voorzien. We rijden ongeveer 30 km langs verkeersarme wegen in een groepje van 20 personen.

WIST JE VLASJES!

Ontdek hieronder alle weetjes over vlas!

Lief voor het milieu

De vlasplant behoeft, in tegenstelling tot katoen, geen irrigatie en doet het uitstekend met een minimum aan mest en bestrijdingsmiddelen. Bovendien wordt elk deeltje van de plant gebruikt.

Weer of geen weer?

Het klimaat en de bodem tussen Caen en Amsterdam zijn ideaal voor de vlasteelt. Vlas wordt tussen 15 maart en 15 april gezaaid. In de streek van Kortrijk beslisten de weergoden er dit jaar anders over: veel te lang te nat en te koud... Pas eind april kon de zaaier het land op.

1 HECTARE VLAS IS

20.000 km vezels
3.750 m² linnen stof
2.200 T-shirts
1.375 stoelen

Girls only

Noémie, Charlotte, Lisette of Suzanne? De keuze van vlaszaad is van groot belang voor een geslaagde oogst. De zaaier kan vandaag kiezen uit een heel gamma aan veredelde zaden. Met een eenvoudig trucje kan je het zaad controleren: in een zak goed lijnzaad schuift je arm moeiteloos tot de elleboog, in een zak minderwaardig zaad kom je hooguit tot de pols.

Vezels vs olie

In andere streken – vooral in Canada – teelt men ook olievlas. Dat heeft, in tegenstelling tot vezelvlas, een sterk vertakte stengel met meer bloemen. De zaadopbrengst is ook hoger. Zo kan er meer lijnolie uit geperst worden.

Made in Europe

Vlas is één van de weinige natuurlijke vezels die nog op grote schaal in West-Europa worden verbouwd. Jaarlijks wordt vlas geteeld op een oppervlakte van 75.000 ha. In 2014 vond ook 80% van de wereldwijde vezelwinning in de EU plaats.

100 dagen later

Na 100 dagen is het vlas rijp om te oogsten. Het vlas wordt niet gemaaid zoals tarwe of maïs. Tijdens het oogsten trekt de slijtmachine het vlas met de stengel en de wortel uit de grond. Zo behouden de stengels hun optimale lengte.

En volgend jaar?

De teelt van vlas vraagt veel van de bodem. Teeltwisseling of vruchtwisseling houdt de bodem gezond en vruchtbaar. Daarom liggen de vlasvelden elk jaar op een andere plek. Misschien ligt er in 2017 eentje heel dicht in jouw buurt. Tot dan!

liefde voor het vak

Vlas telen en bewerken is niet zonder risico. Typische kenmerken van een vlasser zijn stielkennis en een gezonde portie aan doorzettingsvermogen.

Met dank aan Toerisme Leiestreek en het departement Visserij en Landbouw Vlaanderen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.