Kopeda-verstas ja Eaprilin HRD and workplace learning -ryhmä yhteisessä tapaamisessa 30.03.2017

Kopeda-verkoston kevättapaaminen järjestettiin Haaga-Heliassa 30.3. Tällä kertaa aiheena oli työssä oppiminen ja osaamisen arviointi korkeakoulutuksessa. Tapaaminen järjestettiin Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun kv-seminaarin yhteydessä ja yhteistyössä Eaprilin HRD and workplace learning -ryhmän kanssa. Eaprilin edustivat em. ryhmän koordinaattori Arnoud Evers ja Eaprilin puheenjohtaja Sirpa Laitinen-Väänänen. Arnoud luennoi seminaarissa aiheesta 'Assessing learning at the workplace', mikä oli mainio avaus kopeda-tapaamiselle. Arnoud työskentelee Hollannissa, Heerlenissä Hollannin Avoimen yliopiston Welten-instituutissa.

Arnoud

Alustuksia oli kolme. Eija Raatikainen Metropolia ammattikorkeakoulusta alusti vapaaehtoistyöstä oppimisen ja osaamisen kehittämisen ympäristönä. Meiju Keinänen Turun ammattikorkeakoulusta kertoi innovaatiokompetenssien kehittämisestä ja arvioinnista. Juhani Saari Otuksesta esitteli mallia, joka kuvaa opintojen aikaisen työssäkäynnin yhteyksiä oppimiseen ja opintojen etenemiseen.

Meiju, Eija ja tapaamisen osallistujia

Alustusten kommentoijina toimivat Sirpa Laitinen Väänänen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Susanna Niinistö-Sivuranta Helsingin yliopistosta. Sirpa nosti puheenvuorossaan esille ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyön hyötyjen arvioinnin. Susanna pohti mm. intohimon merkitystä oppimisessa sekä elinikäisen / kestävän oppimisen merkitystä osaamisen kehittämisessä. Lopuksi hän kysyi, miten vaikutetaan asenteisiin, kun kehitetään korkeakouluopetusta ja -oppimista.

Susanna ja Sirpa

Eaprilin konferenssi on tänä vuonna Suomessa, Hämeenlinnassa. Tapaamisen lopuksi sovittiin, että kopeda ja HRD and workplace learning -ryhmä valmistelevat konferenssiin yhteisen symposium-ehdotuksen. Tämä tapaaminen antoi hyvät eväät tuon ehdotuksen tekemiselle!

Kopedan puolesta tapaamisesta vastasivat Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Hannu Kotila

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.