Clash of Clans Vormgeving

Clash of Clans is een online, strategie gebasseerde game op IOS en Android. Het doel in COC is om het fort van je tegenstander the veroveren met berschillende eenheden die worden vrijgespeeld door het upgraden van de barakken. Je kunt ook je eigen verdedegingen upgraden om beter bestand te zijn tegen vijandelijk troepen.

Clash of Clans is gemaakt door 'Super Cell' net als andere populaire mobiele games als Boom Beach en Farmville.

Dit is een dorp wat nog in de begin fase zit van het spel.
Dit is een dorp in de latere stages van het spel

Credits:

Created with images by squirrel83 - "Clash of Clans Screenshot Android"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.