Aktivitetskafeen -rom for alle

Det nærmer seg lunsj, en helt ordinær onsdag i november. Litt etter litt fylles Aktivitetskafeen opp av kjente ansikter som har vært her over flere år, og nye som har vært her noen dager. Gjester som tar en kaffekopp, ansatte og frivillige i Kirkens Bymisjon Drammen. Det syder av liv, praten går lett, takhøyden er stor - det er rom for alle.

Jeg har vært i Aktivitetskafeen i over fire år nå, sier Therese Edvartsen (37). - Kom hit da det lå i Konnerudgata, rett og slett fordi jeg trengte å ha et sted å gå til, og for å hente mat. Etterhvert ble jeg med i Vaktmestertjenesten, for å ha noe å gjøre, en jobb, forteller Therese.

- Jeg har jo et rusproblem. Det er nesten så jeg bare har blitt her i perioder, sier Therese og smiler. I fire år har Therese, i korte perioder og i lengre perioder vært en del av Aktivitetskafeen i Kirkens Bymisjon Drammen. Hun har noen utfordringer rundt rus og har hatt det endel år, men Aktivitetskafeen har alltid vært et trygt sted.

Aktivitetskafeen er et rusfritt og hyggelig samlingspunkt for alle, være seg om du ønsker en rimlig lunsj, en prat eller et avbrekk i hverdagen. Foto: Torbjørn Tandberg.

- Her kan jeg være meg sjøl. Når jeg kommer inn døra her, så blir jeg akseptert akkurat som jeg er. Det trenger ikke være noe mer eller mindre. Jeg har mine bakdeler og har gjort mye feil gjennom tida, men her blir jeg alltid mottatt på en god måte - uansett, forteller hun. - Jeg har tråkka feil, men jeg har alltid fått et smil og blitt tatt godt i mot. Det er trygt for meg å være her, og det er trygt for meg å komme hit.

Aktivitetskafeen og Kirkens Bymisjon i Drammen har vært det faste og trygge tilholdsstedet for Therese lenge nå. Hun har deltatt i ulike former for arbeidstrening, hun er godt kjent med de aller fleste, og har vært med på aktiviteteter, turer og ulike tilbud på kveldstid og i helger.

- Jeg har vært med på mye som ellers ikke hadde vært noen mulighet for meg. Aktiviteter som gjør at jeg får utfordret meg, og dermed får kjent på en annen spenning og mestrig i kroppen, sier hun, og smiler. - Jeg blir tryggere på meg sjøl, andre gir meg også motivasjon til å bli tryggere.

Mette Grinderud, Therese Edvartsen og Ove Sjøgren er noen av de kjente ansiktene som ønsker deg velkommen til Kirkens Bymisjon sin bruktbutikk "Gjenbruket". Foto: Torbjørn Tandberg.

Veien videre

- Jeg driver å bygger opp et nettverk igjen nå. Jeg er også en del med "Veien tilbake", og deltar mye på treningstilbudene der, forteller Therese. . - Kjenner at jeg begynner å bli klar for å komme ordentlig tilbake i samfunnet nå, fortsetter hun og smiler. Finne igjen plassen min og klare meg sjøl. Jeg har veldig lyst til å ta PT kurs. Jeg har prøvd mye gjennom livet og det har vært mye jeg ikke har fått til - det er klart; det har jo vært mye rus også underveis.

- Jeg kjenner at jeg begynner å bli klar for å komme ordentelig tilbake i samfunnet nå, sier hun og smiler. Finne igjen plassen min og klare meg sjøl. Foto: Torbjørn Tandberg.

- Nå erfarer jeg at trening - det er noe jeg får til. Så jeg har veldig lyst til å gå den veien, sier Therese. Skape meg et nettverk, et annet miljø - det er noe jeg intresserer meg for og jeg har muligheter for å komme i ordinær jobb. Jeg trenger å komme meg videre med livet. 

Bapsey Aarvik, har vært frivillig i Aktivitetskafeen i flere år, og er både et kjent og kjært ansikt for mange som svinger inn døren. Bapsey disker opp med både gode lunsjretter, kaker og kaffe. Og tid til en prat og et smil til alle; det har hun så absolutt.

Fakta, Aktivitetskafeen: 

  • Aktivitetskafeen er en åpen kafe for alle, mandag til tirsdag 10-15.
  • Aktivitetskafeen rommer flere tiltak i Kirkens Bymisjon Drammen: Gjenbruket, Gi Det Videre, Aktivitet for sosialhjelp, Ny Start og Vaktmestertjenesten.
  • Kafeen er et rusfritt og hyggelig samlingssted for alle, være seg om du ønsker en rimlig lunsj, en prat eller et avbrekk i hverdagen.
  • Det er et bredt aktivitetstilbud i form av ulike typer kurs, motivasjonskvelder, turer, trening og andre sosiale tilbud. Det tilrettelegges i stor grad for aktiviteter i kvelder, helger og ferier.
  • I Aktivitetskafeen er alle velkomne, uansett hvor en befinner seg i livet, og hvilke utfordringer man måtte stå ovenfor. Mulighetene er mange.
Created By
Anine Berg
Appreciate

Credits:

Torbjørn Tandberg

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.