Loading

Turen til Paris starter 11. juli - siden opdateres med ruterne, efterhånden som de bliver lagt. Når vi cykler turen, vil siden dagligt blive opdateret med billeder og tekst

1. etape

11. juli billeder og tekst

2. etape

12. juli billeder og tekst

3. etape

13. juli billeder og tekst

4. etape

14. juli billeder og tekst

5. etape

15. juli billeder og tekst

6. etape

16. juli billeder og tekst

7. etape

17. juli billeder og tekst

8. etape

18 juli billeder og tekst

9. etape

19. juli billeder og tekst

10. etape

20. juli billeder og tekst

11. etape

21. juli billeder og tekst

12. etape

22. juli billeder og tekst

13. etape

23. juli billeder og tekst

14. etape

24. juli billeder og tekst

15. etape

25. juli billeder og tekst

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.