Purpose Connection verbindt mensen rondom betekenisvol werken

'It is not enough to be industrious; so are the ants. What are you industrious about?' ― Henry David Thoreau

'Betekenisvol werken betekent dat we als mensen niet alleen ons zelf verrijken of belangrijk vinden, maar oog hebben voor mensen om ons heen en dat wat we als samenleving nodig hebben. Daarom stopt betekenisvol werken niet aan de rand van het eigen bureau.' - Ben Tichelaar

Hoe werken en (be)leven medewerkers in jouw organisatie die uren?

Als mensen die geloven in de organisatie?

Als medewerkers die begrijpen dat het product of dienst echt iets toevoegt aan deze wereld?

Als mensen die zien dat het niet alleen maar gaat om winst en aandeelhouderswaarde, maar ook om wie we samen zijn in de organisatie?

Wij zien, hopen en willen eraan bijdragen dat mensen zich rondom betekenis verbinden in organisaties. Dat ze samen werken aan een hoger doel (purpose) dat zowel voor henzelf, de mensen om hen heen als de maatschappij van belang is.

Wij zien organisaties voor ons die innovatief zijn en die duurzame impact hebben op de wereld om hen heen. Waar vanuit een gedeelde intentie wordt gewerkt die overal in door werkt: van de dagelijkse beslissingen tot de inrichting van het kantoor en het aannamebeleid. Organisaties waar je eigenlijk nooit meer weg wilt omdat je verbinding hebt gevonden met soulmates.

Dat klinkt te mooi om waar te zijn - en dat is het ook nu in veel bedrijven. Hoeveel mensen ken jij die oprecht trots zijn op hun werk en op de bijdrage die zij leveren aan de wereld? Hoeveel bedrijven ken jij waarvan je denkt: “Waren er daar maar héél veel meer van?”

Maar het kán wel: het aantal bedrijven dat een hoger doel nastreeft dan geld verdienen, dat een ‘Purpose’ heeft, neemt toe. En ze doen het beter dan hun branchegenoten. Studies van onder andere PwC, Imperative en Harvard Business school laten zien dat ze winstgevender en innovatiever zijn. En dat ze betere mensen aantrekken. Want niet alleen bedrijven, ook de mensen die er (nu en vooral in de toekomst) werken worden meer en meer ‘Purpose gedreven’.

“It seems to be easier to win the game when you care about the game” - Rebecca Henderson van de Harvard Business School.

Zonder duidelijke Purpose dus minder winst, minder innovatief vermogen en niet de goede mensen aan boord. Oftewel: binnen een paar jaar ben je als bedrijf niet alleen maatschappelijk maar ook economisch niet meer relevant. Moreel failliet leidt tot financieel failliet.

“On its own, purpose is nothing more than an aspiration. It is its sidekicks — measures and methods — that make purpose tangible and keep managers on the straight and narrow.” - Simon Caulkin, Financial Time

Het hebben van een Purpose alleen is echter niet genoeg. De heidag met het MT en het marketingbureau dat de Purpose smoel geeft, zijn niet genoeg. Purpose moet in de haarvaten van de organisatie zitten. Voelbaar, tastbaar en merkbaar zijn in alle uitingen en in ieder contact onderling en met klanten. Dat betekent dat je moet weten hoe je ervoor staat, in welke mate jouw organisatie ‘walks the talk’.

Met deze gedachte zijn wij Purpose Connection gestart. Niet om dagen met MT’s op de hei te zitten en mooie doelen te bedenken, maar om handen en voeten te geven aan Purpose.
Purpose Connection Team - Ron van Es, Michel Janssen, Ellen Ter Beek, Steven Twigge

De drieslag van Purpose Connection:

Diagnose. Met hulp van onze zelf ontwikkelde Purpose Scan krijgen we scherp zicht of het Systeem, Cultuur, Intentie en Gedrag van de organisatie in lijn zijn met de purpose.

Dialoog. We maken heldere afspraken met de directie - we spreken spelregels af over het traject en zorgen ervoor dat de medewerkers zélf de vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen om hun diagnose te stellen en acties te bepalen. We werken met de key-spelers van de organisatie. De eigen mensen pakken het op, want zij zijn de experts. Van hen krijgen we inzicht in de organisatie - wat is er nodig?

Doen. De medewerkers komen zelf met een helder actieplan en gaan het uitvoeren. Dit plan sluit aan op de gevonden diagnose en geeft concrete stappen die door directie worden ondersteund.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.