Purpose Connection verbindt mensen rondom betekenisvol werken

Het idee van purpose is eigenlijk helemaal niet nieuw, maar sluit aan bij het algemeen welbevinden van ons als mensen: waar doen we het eigenlijk voor? Vroeger gingen we naar de kerk voor een stukje zingeving, vandaag doen we dat anders. Maar ook buiten de yoga klasjes vragen we steeds meer om dat ‘waarom’? Waar draag ik aan bij?

Niet de vraag stellen is hier voldoende, maar het ook laten zien. Daadkracht. Purpose vraagt ook om een doorvertaling naar de werkvloer. Purpose vraagt iets persoonlijks van je: sta ik achter wat ik doe? Maar stelt ook de vraag hoe je samen werkt: hoe doen we dat eigenlijk met elkaar? En purpose vraagt ook om een maatschappelijke betekenis van de organisatie: merkt iemand er eigenlijk iets van als wij niet meer zouden bestaan?

'Ik zie het als mijn purpose om mensen binnen de gezondheidszorg mee te nemen in vernieuwende ideeën over gezond en beter worden.' - Chantal Walg, adviseur Anders Gezond

Met Purpose Connection organiseren we stimulerende meetings waar eigen medewerkers in beweging komen. Wat is purpose? Hoe werkt purpose voor jullie? Wat hebben we er aan? Juist de connectie met de eigen purpose zorgt ervoor dat medewerkers weer enthousiast kunnen worden in hun werk. Na deze inspirerende sessies - groot en klein - kunnen eigen medewerkers met de verworven inzichten aan de gang om een verbeterprogramma op te stellen. Het eindresultaat is altijd praktisch, handzaam en duurzaam voor een organisatie.

'We zijn er niet om veel geld te verdienen. We hebben een andere purpose, we willen ondernemers ondersteunen en stimuleren om van betekenis te zijn in de samenleving.' Jochem Paarlberg (manager innovatie & marketing MKB brandstof)

Wij zien organisaties voor ons die innovatief zijn en die duurzame impact hebben op de wereld om hen heen. Waar vanuit een gedeelde intentie wordt gewerkt die overal in door werkt: van de dagelijkse beslissingen tot de inrichting van het kantoor en het aannamebeleid. Organisaties waar je eigenlijk nooit meer weg wilt omdat je verbinding hebt gevonden met soulmates.

'We willen de wereld beter achterlaten. Dat klinkt als een open deur, maar toch menen we het. Daarom doen we er alles aan om met Noshirt de hele keten op orde te krijgen. Want een product verkopen is simpel, een goed product verkopen is ons doel.' Martijn Licht & Jan Willem Onderwater - ondernemers Noshirt

Waarom is werken met purpose eigenlijk zo belangrijk? Omdat de wereld er domweg om vraagt. Studies van onder andere PwC, Imperative en Harvard Business Review laten zien dat bedrijven die met purpose werken beter en innovatiever zijn. En dat ze ook nog eens betere mensen aantrekken, want in Nederland wil maar liefst 50% van de werknemers werken met purpose.

'Ik geloof dat we binnen zeer korte tijd naar een purpose gedreven economie zijn gegroeid. Zeker in Nederland waar we met elkaar het nu echt anders willen. Elk bedrijf zal dan nagedacht hebben over hun eigen bestaan en betekenis.' Ralph Zebregs, founder De Droomfabriek

Wij van Purpose Connection geloven dat bedrijven nu echt de omslag moeten gaan maken om vanuit een heldere purpose te werken. Een vorm van betekenis die niet alleen belangrijk is voor de organisatie zelf, maar ook voor de wereld om ons heen. Daar willen wij organisaties bij helpen. Met veel inspiratie. Met ontdekken van wat er nog veel meer kan. Met activering, hoe dan? En met het inbedden van purpose als stevig dagelijks beleid.

'Ik geloof dat we in de zorg weer terug moeten naar de basale aandacht voor elkaar. Juist dan verhalen vertellen, maakt de purpose van ons werk weer zichtbaar.' - Desiree Bierlaagh, senior adviseur CC Zorg

Maar hoe en vooral hoe concreet kun je het begrip purpose in de organisatie meer en beter vorm geven? Vanuit purpose werken gaat met kleine stappen. Belangrijk is wel dat je weet waar je moet beginnen. Dat betekent dat je in staat moet zijn in te zoomen op die specifieke stukken in je organisatie waar je de eerste nodige successen kunt boeken.

Naast dat inzoomen moeten vooral de eigen mensen het doen. De eigen medewerkers weten het beter dan wie ook en kunnen door eigen ervaring vertellen wat er nodig is.

Precies die twee punten benadrukken we binnen Purpose Connection. Twee woorden die het goed uitdrukken, purpose en connection. We helpen organisaties in te zoomen en het juist zelf te doen. Met een beetje hulp van ons, zelf wegwijzers uit te zetten en leren verstandige besluiten te nemen.

De foto's die je hier ziet in de flyer komen uit de films die we regelmatig maken van purpose gedreven professionals. Je kunt ze hier zien. Ook maken we regelmatig 'what the p*rpose?' gesprekken met professionals die je hier kunt lezen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.