PY Worship Team lovsångsteamet i petrus youth

Lovsångsteamet i Petrus Youth är ett glatt gäng på ca 16 ungdomar som träffas några gånger per månad för att lovsjunga tillsammans. För tillfället är vi uppdelade i 2 team. Teamen tjänar främst under JPN, men också under andra evenemang i Petrus Youth. En gång i månaden träffas hela teamet för att lära oss mer om tillbedjan och lovsång, vad det innebär att vara Guds barn och Jesu lärjunge.

För att se vårens planering, klicka här: https://docs.google.com/document/d/1n9nSKKRi3jY-WhpO_fmo1B4pn6TqNTokr810VCCDJSc/edit?usp=sharing

  • Lovsång och tillbedjan, vad är det? En form av bön.
  • Varför? För att upphöja, tacka, ära Gud.
  • Hur? Individuellt, personligt, ärligt och uppriktigt.
"Tillbedjan är en livsstil där man gläds över Gud, älskar Honom och tillåter sig till att älskas av Honom. När du lever ditt liv till Guds ära blir allt du gör en form av tillbedjan." (Rick Warren)

Du kan även följa oss på Snapchat under namnet pyworship!

Vill du joina lovsångsteamet eller veta mera? Ta kontakt med musikledare Sofie Ravall via Facebook, Whatsapp, mejl eller sms. Mitt tel.nr: 050-43 15 913 och e-post: sofieravall@gmail.com.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.