Loading

Tabletti taipuu moneksi Sote-ammattilaisEt ikääntyvien tukena digitalisaatiossa

Osallisuutta, hyvinvointia ja toimintamahdollisuuksia

Päätavoitteena on iäkkäiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintamahdollisuuksien lisääminen sekä parantaminen tieto- ja viestintätekniikan kautta.
" Tämä antaa niin paljon mahdollisuuksia"
SenioriVerkko on opastanut uudenlaisia toiminta- ja työtapoja, joilla voi tukea iäkkäitä digitalisaatiossa.

Asiakastyössä on käytetty uudenlaisia digitaalisia työ- ja toimintatapoja (älylaitteet, tietotyön taidot, tietoyhteiskunta- ja mediataidot sekä teknis-käytännölliset taidot).

Laskujen maksua, palveluneuvontaa, tiedonhakua, videokonsultaatiota, Kelan palveluita ja hyvinvoinnin seurantaa. Kauppapalvelutkin voi tilata kotiin.
Pelejä iloksi ja hyödyksi.

Ihmisen mittainen digitalisaatio

Uutisia, elokuvia, osallistumista, osallisuutta, harrastuksia, musiikkia, yhteisöjä.

Ammattilaisten digiosaaminen mahdollistaa ja kannustaa asiakkaan digiloikan ottamista. Palvelukokemus on käyttäjälähtöisempi. Asiakaspalvelun laatu paranee ja asiakkaan osallisuus kasvaa. Tiedonhankinta nopeutuu ja helpottuu. Turha asiointi vähenee.

SenioriVerkko - hyvinvointia mobiilisti

Mukana pilotissa ovat Itä-­Helsingin lähimmäistyö Hely ry: Pentin tupa. Helsingin kaupungin sotevirasto: Kuntoutuksen osaamiskeskus, toimintaterapiapalvelut. Laajasalon kotihoito/Rudolfin palvelukeskustoiminta, Myllypuron monipuolinen palvelukeskus, Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus, Itäkeskuksen palvelutalo sekä Kontulan monipuolinen palvelukeskus

STEA tukee

Created By
Satu Veltheim
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.