WIJ VERBOUWEN Maar U kunt nog steeds bij ons terecht , ondek hieronder meer !

Tijdens onze verbouwing op de Grote Markt kunt u terecht in onze pop-up , in de oude arbeidsrechtbank van Turnhout

" Het Gerecht " Patersstraat 24

Restaurant

Wij blijven dezelfde kwaliteit op bord brengen, maar in een ander kader.

Een uniek concept samen met de prachtige glorie van dit gerechtsgebouw vormt het nieuwe decor van ons restaurant.

OPEN van dinsdag tot en met zaterdag : 12h00-14h30 en 18h00-21h30

Het Pop-Up programma

Terrace 17 - onze zomerbar (Op de parking achter onze pop-up) Vanaf juli verwelkomen wij jullie graag elke zondag in onze zomerbar. Een rustige plek middenin de stad waar iedereen kan genieten van een lekkere cocktail en kleine hapjes. Hou onze facebookpagina zeker in de gaten!

Chilled drinks and smoked bites ,elke zondag vanaf juli 14h00-21h00 #zomerbar ( enkel bij goed weer ! )

info@marche17.be - 014427899

Created By
Jens Van Gorp
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.