Portrettoppgave aperture, iso, panorama, zooming/shutter speed

På venstre bildet er det brukt det største blendertypen på kameraet (f/ 1.4) og får motivet veldig i fokus og bakrunden veldig ute av fokus. På Bildet på høgre er det brukt det høgeste blendertypen (f/ 22) motivet er ute av fokus og ikke tydelig.
På desse bildene skulle vi bruke ulike iso styrker. På venstre bildet er det brukt den laveste iso (100) og bildet blir veldig mørkt. På det midterste bildet er det brukt middels iso (1000) og bildet ble helt ok, burde ha hatt lavere iso men man ser motivet veldig bra (veldig kornete, sann som skjer om man har høg iso) til og på det høgre bildet er det brukt den høgeste iso (16000) som gjør bildet veldig lyst, kornete og nesten "washed out"
På dette bildet skulle vi bruke en lukkertid på 1/20 å ta et selvportrett med vi snurret rundt på en stol. Bildet ble veldig unikt med tanke på at motivet er i fokus å bakrunden spinner rundt.
På den siste oppgaven skulle vi ha en lukkertid på 1/10 å ta et bilde samtidig som vi zoomet. i midten av bildet ble fokus men alt annet ble ikke. Det ser veldig unikt ut og får en bra effekt.
Created By
Baard Blindheim
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.