Goirle Het brabands gool

Goirle is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, direct ten zuiden van Tilburg. De gemeente telt 23.143 inwoners, heeft een oppervlakte van 42,21 kmĀ² en ligt op een hoogte van 15 meter. De hoofdplaats is het gelijknamige Goirle.

DE HOVEL

Gool is de hoofdplaats van de gemeente Goirle. Vanouds was het een zelfstandige gemeente. Bij de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1997 zou Goirle aanvankelijk bij Tilburg gevoegd worden. Na hevige protesten bleef Goirle echter zelfstandig en vond een uitbreiding plaats met de kern Riel, die tot dan toe deel uitmaakte van de gemeente Alphen en Riel. Ook de buurtschap Breehees, dat aanvankelijk bij Hilvarenbeek hoorde, werd toen aan de gemeente Goirle toegevoegd.

DE ROVERTSE LEIJ

De Rovertse Leij en de Poppelse Leij verschillen sterk van elkaar in karakter. De Rovertse Leij is weinig vergraven en slingert nog geheel natuurlijk door het bos. Eenmaal buiten het landgoed Gorp en Roovert is de beekloop rechtgetrokken. De Poppelse Leij is daarentegen veel meer een overloop van een serie vennen en moerassen aan de rand van de Rechte Heide. Deze beek heeft nooit sterk gemeanderd en is daarbij ook nog eens door mensenhand naar de rand van het beekdal verlegd. Daar was het immers eenvoudiger graven dan midden in het moeras. Het water werd zo opgeleid dat het kon worden ingezet voor de watervoorziening van een watermolen.

HET RESTAURANT DE ROOVERTSE LEIJ

In 2016 is er een restaurant aangelegd met een buitenterras en speelplaats

KLOOSTER NIEUWKERK

Op landgoed Nieuwkerk, omringd door bossen en de Regte Heide, ligt Klooster Nieuwkerk in een oase van rust en ruimte net buiten Tilburg tegen de Belgische grens.

CAMPINGBOERDERIJ BREEHEES

Als je houd van kamperen dicht bij de bossen is deze campingboerderij perfect voor jou. Je kan er ook je kinderfeestje vieren en met de huifkar door de mooie natuur met leuke spelletjes. Sinds 2016 zijn zijn ze aangesloten bij farmcamps.

FARMCAMPS
RESTAURANT OPBREEHEES

Sinds 2016 is er een wat uitgebreider restaurant met gerechten op Amerikaanse wijze.

BRON

2016 Max Van Ooijen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.