CevapBizde.com Online Bilgi Platformu

CevapBizde.com, 2015 (27 Ekim) yılında hayata geçirilmiş bir projedir. Türkiye'de bulunan kullanıcıların bilmedikleri konularda soru sormaları ve sorularına cevap bulmaları için oluşturulmuş bir web sitesidir.

Günlük hayatla ilgili, Ders-Ödevler hakkında, Teknoloji vb. diğer konularda kullanıcıların sorularına yanıt bulması için oluşturulmuş ve kullanıcıları bu konular hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayan bir web sitesidir.

CevapBizde.com, tarafsız bir soru-cevap ortamı olup, sitedeki içerikler hakkında kesinlikle sorumlu tutulamaz. Sitemizde paylaşılan içeriklerle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Kullanıcı isterse alıntı yaptığı kaynağı Emeğe Saygı açısından belirtebilir. Dolayısıyla eğer bir alıntı yapılmışsa site yönetimi sorumlu değildir.

Sitemiz, herkese açık şekilde hizmet vermekte olup eklenen içerikten kullanıcıların kendileri sorumludurlar. Bu amaçla gerektiğinde ilgili birimlere verilmek üzere IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır.

Sitemizde yer alan her türlü soru, içerik ve cevap niteliği taşıyan bilgi; herhangi bir maddi menfaat düşünmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla yayındadır. Sitemizde yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik verilmemektedir.

Kaynak: https://www.cevapbizde.com

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.