Loading

De Schoolweetjes Nummer 30 || 1 april 2021

1 April

1 april.

Op donderdag 1 april is het de dag om een grap uit te halen. Dat gebeurde ook in onze school. In deze Corona-tijd bewegen we allemaal minder. De leerlingen van groep 6 en 7 maakten daarom een "CITO toets gym" om in beeld te brengen hoe het met hun kennis en gesteldheid is op dat gebied en of ze wel mee kunnen doen aan de gymlessen. Er zaten zeer komische opdrachten in deze toets. In groep 2 bleek de wc kapot te zijn en daarom had de juf luiers meegenomen. Gelukkig bleek al snel dat het allemaal een 1 april grap was.

ICT

32 Nieuwe Chromebooks met touchscreens

We zijn heel blij met onze uitbreiding op het gebied van ICT. Tien nieuwe iPads bij de kleuters en 32 nieuwe Chromebooks zijn geïnstalleerd. Alle Wifi-AccessPoints hebben we vervangen door nieuwe die in staat zijn dat we met meer devices tegelijk aan het werk kunnen.

Onzekere weken

In de media heeft u kunnen lezen dat twee scholen binnen onze stichting hun deuren moesten sluiten vanwege de Corona-besmettingen. Gelukkig hebben we in deze periode het virus buiten de deur kunnen houden. We zijn de dans ontsprongen. De lessen konden gewoon doorgaan, maar we hadden wel te maken dat we zo nu en dan invallers moesten inschakelen omdat een collega werd getest of andere klachten had. Het dunne draadje waarop we lopen is erg wankel. We hopen dat u als ouders ons blijft helpen door uw kinderen thuis te houden bij verkoudheid. Waar het kan, ze laat testen. Dank u wel.

Kind op maandag

Naar huis

Lang geleden zijn de Israëlieten weggevoerd uit hun eigen land. Ze leefden in ballingschap in Babel. Maar op een dag verandert dat: De Perzische koning Cyrus verslaat de Babyloniërs. Hij geeft de Israëlieten toestemming om terug te gaan naar hun land, waar ze de tempel in Jeruzalem weer kunnen opbouwen. Er wordt gelezen uit Ezra 1: 1-11, 3: 1-13 en 4: 1-24.

De Emmaüsgangers.

De kleuters horen het verhaal van de Emmaüsgangers.

Zending

De school in Wariho.

School in Wariho bijna klaar, kinderen kunnen naar school.

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een bedrag van € 26,45 meegenomen. En wat hebben we digitaal een geweldige eindsprint gemaakt. Afgelopen week kwam er maar liefst € 110,-- binnen. Fantastisch! Samen met de bedragen die er op school zijn binnengekomen hebben we ons doel van € 350,-- dik gehaald en kunnen wij een mooi bedrag overmaken. Hoeveel het precies wordt laten we u horen als we het bedrag van Geef.nl ontvangen hebben.

We hebben het doel voor de kinderen uit het dorpje Wariho, in het noorden van Ethiopië weer een stukje dichterbij gebracht: hun basisschool lag op negen kilometer afstand. Om er te komen moesten de kinderen nu ongeveer 2 uur lopen over een gevaarlijke weg en twee rivieren oversteken. Dat is zeker voor kleine kinderen veel te ver. De dorpsbewoners wilden heel graag een eigen basisschool, zodat ál hun kinderen naar school kunnen. En daar is hard aan gewerkt...

We hebben begrepen dat de bouw bijna is afgerond en de kinderen nu in het eigen dorp naar school kunnen gaan. Voor de hele kleine kinderen die nog niet in staat zijn om iedere dag twee uur naar school te lopen en weer twee uur terug wordt dat de grootste vooruitgang. Bleven ze voorheen gewoon thuis, nu kunnen ze veel eerder naar school. Deze school kon gebouwd worden dankzij de medewerking van Wilde Ganzen. Fijn dat wij, als Prinses Marijkeschool daar met elkaar een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Dank u wel! Volgende week sparen we weer voor ons Plan-kind.

Tegeltjeswijsheid

Wees moedig in je ongemak.

Rapper Typhoon geeft ons advies.

Pasen

Enkele jaren geleden werd in "The Passion" het lied "Open je ogen" van Bløf gezongen. In de context van Pasen en in die uitvoering luister je heel anders naar dat lied. Hieronder een klein gedeelte.

 • Ik kan maar niet begrijpen
 • hoe hij zo zichzelf kan zijn
 • Dus open je ogen voor mij
 • Loop je geluk niet voorbij.
 • Dus open je ogen voor mij
 • Loop je geluk niet voorbij.
 • Er staat nooit iets in de sterren,
 • wat een mens niet goed verstaat.
 • Alsof elke vorm van uitleg
 • het veel te moeilijk maakt.
 • En je voelt het,
 • en je ziet het,
 • en je weet dat het zo is.
 • Je kunt niet meer begrijpen
 • Dat je nooit iets hebt gemist.
 • Dus open je ogen voor mij.
 • Loop je geluk niet voorbij.
 • Iets bijzonders, heel eenvoudig.
 • Het gebeurt de hele tijd
 • Tot een donderslag bij heldere hemel
 • Want vandaag gebeurt het mij.

Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en dan Pasen.

Terwijl op de tv de debatten bezig zijn over de integriteit van de politiek anno 2021, willen wij u fijne Paasdagen toewensen. Pasen, het feest van de opstanding. Dat dit voor ons allen zo mag zijn in tijden van Corona, onzekerheid en zorg. We hopen op betere, mooie dagen die er zeker gaan komen. Hartelijke groet, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van: Fennika: Friday state of mind. Unknown - "Magazine news article vector illustration | Free vector ..." • Pedro_Wroclaw - "coronavirus mask health"