Loading

Startinformatie Basisschool De Hobbit Augustus 2021

Beste ouders,

De vakantie zit erop. We kijken uit naar de ontmoeting met de leerlingen. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. We zijn benieuwd naar alle verhalen.

In deze communicatie stuur ik u de startinformatie voor de eerste week. Aanstaande dinsdag komt de eerste nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief o.a. speciale aandacht voor de inzet van het extra geld dat de school heeft ontvangen om aanbod te creëren ter versterking van het onderwijs op zowel organisatieniveau, teamniveau en leerlingniveau.

We wensen alle leerlingen een mooi en succesvol schooljaar toe.

Eerste schooldag

Alle leerlingen starten morgen op het grote plein. Op het schoolplein is zichtbaar waar de leerlingen van elke groep zich gaan verzamelen. De kleuters die deze dag voor het eerst naar school komen blijven bij hun ouders tot de opening is afgerond en de leerlingen naar de klas gaan.

Dit jaar is er bij de opening aandacht voor juf Lenneke. Juf Lenneke is met de start van dit schooljaar 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Dat is een prestatie waar wij ontzettend trots op zijn en we zijn vooral ook dankbaar. Met de huidige tekorten in het onderwijs is elke juf of meester kostbaar goud aan het worden. Dat juf Lenneke al 40 jaar voor de leerlingen van haar klas klaar staat en elke leerling een goede start geeft om succesvol te zijn in de toekomst is een diepe buiging waard. Er kan na 40 jaar onderwijs gezegd worden dat juf Lenneke een onderwijshart heeft. Uiteraard laten we dit niet ongemerkt voorbij gaan.

In en uit de school

Alle groepen starten om 8.30 met de les.

Kleuters

 • Bij binnenkomst de deur van de eigen klas gebruiken. Let op: de eerste schooldag starten alle leerlingen op het grote plein.
 • De kleuters mogen aan het eind van de dag tussen 14.20-14.30 uur opgehaald worden. De kleuters spelen bij het ophalen buiten, zoals voor de vakantie ook het geval was.

Groep 3 t/m 8

 • De leerlingen verzamelen buiten op het schoolplein
 • Vanaf 8.25 uur komen de leraren naar buiten om de groepen op te halen op het schoolplein.
 • Om 14.30 uur komen de groepen naar buiten. Let op: Groep 3 en 4 gaan ook weer gewoon om 14.30 uur uit.
 • Groep 3, 4 en 6 gebruiken de rode deur bij de kleuteringang.
 • Groep 5, 7 en 8 gebruiken de rode deur bij de hoofdingang.

Juf Manon neemt aanstaande vrijdag afscheid van onze school

Juf Manon is al jaren de coördinator van de Tussenschoolse Opvang (TSO). Voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 is zij een bekende. Juf Manon is elke dag tijdens het overblijven aanwezig. In haar rol als coördinator stuurt zij haar collega’s van Floreo aan en is ze verantwoordelijk voor de organisatie van de TSO op onze locatie.

We willen juf Manon graag in het zonnetje zetten voor haar inzet van de afgelopen jaren. We vragen elke leerling aanstaande vrijdag een bloem en een kaartje met persoonlijke tekst mee te nemen voor juf Manon. Zo gaat juf Manon met een grote bos bloemen en een kaarten sliert naar huis op haar laatste dag. Namens de school zal zij een persoonlijk geschenk ontvangen om haar te bedanken.

Kanjermethode

Om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief) zetten we de lessen van de Kanjertraining in. Alle groepen krijgen tweewekelijks een kanjerles, waarin door middel van een verhaal, een actuele casus en/of actieve spelvormen de training vorm krijgt. De kanjerlessen helpen leerlingen sterker in hun schoenen te staan. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Vanuit de Kanjermethode werkt de school met de volgende 5 basisregels:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen (allemaal) mee

Tijdens de vriendschapsweken worden de groepsafspraken met de groep gemaakt. Welke afspraken maken de leerlingen met elkaar om er een fijn schooljaar van te maken? U kunt hierbij denken aan: Iedereen mag meedoen, Respecteer de mening van een ander, we houden ons aan de regels, etc. De afspraken zijn per groep verschillend. Een kleuter vindt andere zaken belangrijk dan een leerling van groep 7 of 8. Hier wordt rekening mee gehouden.

Vriendschapsweken

Zoals elk jaar starten we de eerste 3 weken met de vriendschapsweken. Vorig jaar hadden we een groot succes met onze “gekke haren en sokkendag”. Op deze dag maken we de leerlingen bewust van het feit dat het niet uit maakt hoe iemand eruit ziet. Tevens staan de vriendschapsweken in het teken van sociale activiteiten. U kunt denken aan het picknicken van vorig jaar. De lessen van de Kanjermethode staan centraal en er worden groepsactiviteiten ingezet o.a. gericht op vertrouwen, veiligheid en samenwerking. Hiervoor zetten we de lessen van de Kanjermethode en de gezelschapsspelletjes in.

 • Week 1/ 1 sept: Aanstaande woensdag houden we “iets op je hoofd dag”. (hoed, pet, diadeem of nog gekker)
 • Week 2: Elke groep houdt deze week een spelletjesdag
 • Week 3/ 16 sept: Op donderdag wordt de Hobbit Sportdag georganiseerd.

En we hopen dat het weer ons opnieuw in de gelegenheid stelt om in deze weken met de klas te gaan picknicken.

Corona gerelateerde maatregelen

 1. Alle leerlingen en leraren bewegen zich in de school zonder mondkapje
 2. Regelmatig handen wassen blijft een dringend verzoek
 3. De groepen mogen met elkaar buitenspelen
 4. De bovenbouw- leerlingen mogen weer in groepjes bij elkaar gezet worden (tweetallen is opgeheven)
 5. Leerlingen met koorts blijven thuis
 6. Leerlingen met milde verkoudheidsklachten mogen naar school. Bij hevige verkoudheidsklachten vragen we u om uw kind thuis te houden.

Kort schooljaar

De afgelopen week is het team hard bezig geweest om zich voor te bereiden op het schooljaar 2021-2022. Een kort schooljaar vanwege het verschuiven van de zomervakantie. Een strakke planning is noodzakelijk. We vragen u weekendjes weg, uitstapjes, tandartsbezoek, etc. zoveel mogelijk na schooltijd te planning of tijdens de schoolvakanties. Het geven van verlof heeft vaste voorwaarden die u kunt vinden op de website van de school. Er is weinig ruimte voor uitzonderingen na 2 Coronajaren in combinatie met een kort schooljaar. We vragen uw begrip.

We zien u graag weer op het grote schoolplein. Tot maandag.

Met vriendelijke groet,

Namens het team

Esther Veldt

Credits: