LA MEVA PROGRESSIÓ MÒNICA FATSINI PRATS

APRENENTATGE TEÒRIC

 • Salut mental
 • Benestar (WB)
 • Psicologia positiva
 • Emocions positives
 • Optimisme
 • Felicitat
 • Gratitud

APRENENTATGE PRÀCTIC

 • Mapa mental
 • Fortaleses
 • Optimisme
 • Emocions
 • Satisfacció vital + Felicitat
 • Gratitud
 • Savoring
 • Mindfulness
 • Pla d'acció

MAPA MENTAL

JO SÓC LA MEVA MARE, EL MEU GERMÀ, ELS MEUS ANIMALETS, LA MEVA FAMÍLIA DE VERITAT.

JO SÓC MÚSICA, SAXOFÓ, LA LIRA AMPOSTINA, SOMEROCK.

JO SÓC LES MEVES EXPERIÈNCIES PASSADES, PRESENTS I FUTURES.

Jo sóc allò que em fa sentir i estar bé, el meu WB en part és gràcies a les persones, experiències, coses, animals que em defineixen. El meu MIND MAP simbolitza el que ajuda al meu (WB)BENESTAR, ja que em dona la motivació, l'energia, l'experiència, la força, etc. per treure les meves màximes capacitats i donar-ho tot en cada cosa que faig, juntament amb l'abscència de malaltia de la meva persona. TOT AIXÒ FA QUE CADA DIA TINGUI UNA MILLOR SALUT MENTAL, per així algun dia arribar al FLOURISHING permanent, de per vida. Cada cop hi estic més a prop!

FORTALESES

La societat en la que viviem ens diu que em de treballar allò que no se'ns dona tan bé, però perquè no treballar encara més les nostres fortaleses?

És possible. En petits i en grans gestos.

"Tot el que venia a partir d'allò era bo." ESPERANÇA

"PERDÓ" el títol de l'escrit demostra la meva major fortalesa: VALENTIA

"Jesús o el que sigue que hi hagi i ens ajude, una energia, una força." ESPIRITUALITAT

No em puc rendir, en l'enciclopèdia de la meva vida no hi ha aquesta definició.

VIRTUTS

La meva major virtut és la JUSTÍCIA.

Psicologia positiva: OPTIMISME

La meva àvia sempre diu: "Després d'una forta tronada sempre surt el sol".

Me'n adono que la MEVA MILLOR VERSIÓ la puc aconseguir avui. Cada dia lluito per ser el millor que puc i me'n adono que lluitant per aconseguir-ho ja ho estic assolint, per això penso que cada dia que passa sóc una millor versió de mi mateixa.

QUÈ CONSEGUIRÉ? El que vulgue en cada moment de la meva vida. Tot allò que em face feliç i estigui a les meves mans: lluitaré.

El més important: "No hi ha camí, es fa camí al caminar."

L'important és posar èmfasi en l'optimisme i el funcionament positiu humà.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL: EMOCIONS POSITIVES

La intel·ligència emocional és la capacitat per reconèixer les pròpies emocions, comprenent que les causen i reflectint pel bé un creixement emocional i intel·lectual.

Tinc una ATENCIÓ adequada, però necessito millorar la CLAREDAT amb la qual percebeixo i comprenc les meves emocions, no acabo de definir les emocions que sento i perquè les sento, d'igual manera necessito millorar la meva REGULACIÓ, ja que no sóc capaç de regular completament ni adequadament les emocions que sento. Són punt importants a treballar, malgrat que és difícil i molts cops ens fan falta les eines necessàries per saber com fer-ho, trobaré la manera. Arribaré a sintonitzar-me correctament per tal de poder estar millor amb mi mateixa i amb els altres.

COM ÉS TREBALLEN LES EMOCIONS?

 • ANÈCDOTA: Quan vaig començar a estudiar a la universitat em vaig fer un autoregal: l'EMOCIONARI. La dependenta de la botiga em va preguntar si era per regalar a algun nen petit i jo li vaig dir: és per a mi, de petits no ens ensenyen sempre com són, que són les emocions, per això ara que en sóc conscient vull començar a fer-ho.

Per què la societat donem més pes a les emocions negatives que no pas a les positives? Si lo que ens dona FELICITAT són les emocions positives!

Alguns dels beneficis de les Emocions Positives són:

 • Salut: preveu i redueix la malaltia, la salut física, ajuda front l'adversitat...
 • Resiliència i creixement post-traumàtic

JO EM DEFINEIXO EN TRES ÀMBITS: EL MENTAL, L'EMOCIONAL I EL FÍSIC.

SATISFACCIÓ VITAL + felicitat

 • Una experiència subjectiva. Un procés.
 • Com es pot construir la felicitat?
 1. Expressant gratiut
 2. Tractar d'evitar la comparació social
 3. Alimentar una mentalitat optimista
 4. Aprendre a perdonar
 5. Savoring
 • HEDONISME + EUDAIMONIA

GRATITUT

És molt important sentir-se agraït, amb els altres i amb un mateix. Aquest és un pas imprescindible per ser feliços, per sentir-nos d'acord amb el que som i amb el que volem, per fluïr.

SAVORING

Disfrutant dels millors moments...

flow

Una bona vida es caracteritza per la completa absorció de tot el que faig en el meu dia a dia, en la meva vida.

El flow parla de la MOTIVACIÓ ÍNTRÍNSECA, una part imprescindible a la vida de qualsevol persona. El fer una acció eue és intrínsecament gratificant per a un mateix i no es basa en els resultats finals o extrínsecs davant conseqüències derivades de l'activitat és un aspecte primordial per a la felicitat.

MINDFULNESS

 • Consciència, atenció i record
 • Necessito prestar atenció al que faig, al que sóc.
 • Canvi de prespectiva. Les coses no les sentim, no les veiem com són, sinó com som nosaltres.
 • Què suposa?

ATENCIÓ

ACCEPTACIÓ

ABSTENCIÓ DE JUDICIS

VIURE PLENAMENT

DEIXAR ANAR

CREATIVITAT

PLA D'ACCIÓ

Tenint en compte el PRESENT: valorant les nostres fortaleses, sabent com està la nostra intel·ligència emocional, adonant-nos d'allò que ens fa feliç i el molt que ho podem arribar a ser, prenem consciència del FUTUR, on volem que hi hagi el nostre millor jo, d'aquesta manera ens marquem uns objectius clars per assolir en el temps que nosaltres creiem oportú, però com s'hi arriba? Com es fa aquest seguit de passos per assolir-ho?

Ens marquem el nostre PLA D'ACCIÓ.

Aquest és el meu pla d'acció:

Què he après?

Amb sinceritat: he après molt i és que a més m'ho he passat molt bé.

He aclarit molts conceptes que no tenia clars, n'he descobert moltíssims més de nous, he descobert altres significats d'aspectes que ja coneixia. He pogut aplicar molts conceptes teòrics.

Sorprenentment he aconseguit aprendre algo d'anglès! Un gran repte per a mi.

He après a adonar-me'n que he de treballar-me com a persona molt més, he après tècniques i dinàmiques per fer-ho amb mi mateixa i amb els altres. He pogut aprendre una part de la psicologia més motivadora, la psicologia positiva. He pres consciència de la importancia de conrear l'optimisme, les emocions positives.

Què ha estat més útil per a mi?

LA PRÀCTICA

La pràctica ha estat el més útil per a mi. Les sessions m'han sorprès gratament. Sincerament m'han estat molt útils, algunes pràctiques les continuo practicant. M'ha agradat aquesta part tan necessària i menys tractada normalment.

M'ha estat de gran ajuda per poder aplicar els conceptes teòrics, per entendre'ls millor.

Com aplicaré tot aquest coneixement? De la millor manera que podré, tant en l'àmbit professional com en el personal estic segura que em serà de gran ajuda. És un temari força enriquidor, amb conceptes molt importants tant per a un psicòleg com per a qualsevol persona que no ho sigue.

A finals d'aquest any em proposo haver complit:

 • Haver cursat 1r de psicologia
 • Començar a aprendre el piano
 • Treure'm la teoria del cotxe
 • Cuidar-me i treballar-me a diari
 • Ajudar animals i persones
GRÀCIES per ensenyar-nos a ser millors
Created By
Mònica Fatsini Prats
Appreciate

Credits:

Created with images by danfador - "dog mountain mombarone" • jarmoluk - "book exposition composition" • jarmoluk - "dog cat animals" • lehni - "saxophone music still life" • Daddy_E_Photography - "show street travel" • Rhythm_In_Life - "hands life swirl" • Alexas_Fotos - "do not give up motivation live" • Buecherwurm_65 - "cloud sunbeam sun" • Skakerman - "It Will Be OK" • woodsilver - "cats sisters ragdoll" • TBIT - "frequency radio scale" • zipckr - "Happiness!" • PinkMoose - "life" • xdorin - "couple girl boy" • k_e_lewis - "Birds # 13" • Wow_Pho - "dog cute pet" • Devanath - "harmony relax rock" • Kashirin Nickolai - "Road meditation" • 955169 - "raisins glass food" • Unsplash - "lens camera lens focus" • anurajrv - "thumb up like sign" • irene.woodbury - "Satisfaction" • Zorro4 - "mural girl balloon" • Comfreak - "new york woman fall" • cogdogblog - "Fresh Start" • Wokandapix - "thanks word letters" • ruffin_ready - "Amore" • maxintosh - "Piano" • Refracted Moments™ - "Practice Mute"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.