Jaarplan 2017 Team 1040, Albert HeijnPrins hendrikkade

AH 1040

Beste winkel in de buurt !

Terugblik vorig jaar, hoe waren de cijfers? Wat hebben we wel behaald & wat niet?

Alle ingrediënten voor een beter leven voor iedereen

Het meest gezonde & geliefde bedrijf van en voor Nederland

Waarden, klant voorop, Het juiste doen, Samen winnen, Ideeën realiseren en Iedere dag beter

Basis = 7, wat hebben wij te doen op verkoopklaar, verkoopafhandeling, kwaliteit & bake-off?

Kennis delen

ELF

Voorraad & codebeheer

Combiaanpak lopen

Nulmeting

Kasverschillen

Bloemen / derving

Commercieel plan, hele week uitgevoerd

Broodgarantie

Service

Eerst volgende JD meting = 90%

Vallen, temperatuur & hygiëne

Hele winkel verantwoordelijk

Aanpak, kostenbewust

Voorraadverschillen terugdringen, diefstalgevoelige producten in kaart brengen en saneren / schotten toevoegen

Vernietigingen en afprijzen, inzoomen op assortimentsniveau + keuzes maken daarnaast betere uitvoering afprijzen & codeboek + controle

MT controleert wekelijks de planningen op nakomen afspraken (loonsom/uurloon/boven contract etc)

Plan terugdringen kort ziekteverzuim

Financieel bestand

Wat gaan wij doen voor onze NPS score?

Service 9+ project (casussen, observaties > certificaat)

Mail je klant

Facebook

Inspelen op wensen van de klant (assortiment voor zowel toerist maar ook gezonde keuzes)

Aanpak, Commercieel krachtige winkel

Bokaal te winnen bij meeste verkopen van jou producttopper en een juiste prognose

Actieve communicatie in kantine over commerciële wedstrijd (3 producttoppers)

Uitstraling buitenkant pand

Aanpak, Iedere Dag Beter

Methode werkt voor ons (afspraak min 5x in de week)

We gaan toevoegen; structurele punten wekelijks evalueren

Lokale Betrokkenheid & Medewerkers betrokkenheid

Lokaal betrokken; leefbaar maken van de buurt, periodiek verzorgen maaltijden Leger des Heils, goed contact met buren & ondernemers

MBO, score veiligheid laag; altijd in nieuwsbrief, HOMAG special, standaard meenemen in sollicitatieprocedure

Medewerkers tevredenheid verhogen door: 4x per jaar MBO meeting, welkomsmeeting nieuwe medewerkers, nieuwsbrieven

Instock

Formatie

Sollicitatieproces is op norm

Inwerktraject verbeteren

Kwaliteitsmedw

Onvoldoende vullers overdag > werf actief!

Wie? Wat? Wanneer?

Planning uitdelen en bespreken, data voor vergaderingen / bijeenkomst delen

Bedankt, zijn er vragen?

Created By
Inge Boegheim
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.