Ölands fåglar 2007-2016

Precis innan midsommar 2007 gick flyttlasset från Nynäshamn i Sörmland till Öland, denna underbara ö på Sveriges östsida. Visst har jag tillbringat många vårar, somrar och höstar på ön men inte upplevt ön under ett helt år förrän detta år. Mina möten med djur och natur har verkligen överträffat mina förväntningar med råge!

Nu när jag snart firar 10 års jubileum som bofast, känns det trevligt och sammanfatta mina naturupplevelser med några bilder från denna fantastiska ö. Bilderna är från januari till december.

Håll till godo/ Magnus

Skäggmes vid Färjestadens dämme i januari
En övervintrande kustsnäppa vid Ölands södra udde i februari
Vinterhämpling i februari vid Össby strandängar
Sidensvans vid störlinge bodar i mars
Sångsvanar Kapelludden i mars
Blåstjärt södra lunden i mars
Gurlärla Össby strandänagar i april
Storspov Sandbyborg i april
Ökenpipare Sebyläge i april
Stäpphök i maj vid Kvinnsgröta
Ärtsångare södra lundparkeringen i maj
Ormörn i maj vid möckelmossen
Brushane vid fyrvägen i maj
Biätare schäferiängarna i juni
Rödspov i juni vid fyrvägen Ottenby
Jorduggla Sebybadet i juli
Strandskata Össby juli
Vitvingad tärna Beijershamn i augusti
Aftonfalk vid Risinge hamn i augusti
Spovsnäppa Sebybadet i augusti
Gulbröstad snäppa Sebybadet i september
Fjällpipare fyrvägen i september
Prärielöpare fyrvägen i oktober
Tuvsnäppa Sebybadet i oktober
Isabellastenskvätta Segerstad i oktober
Azurmes Grönhögen i oktober
Hökuggla Grönhögen i oktober
Stjärtmes Stenåsabadet i oktober
Isabellatörnskata Mellby i november
Ökensångare Långgrundsudden Högby Öland i oktober
Brunsångare vid Segerstads fyr i oktober
Rödstjärt norra lundparkeringen i november
Småfläckig sumphöna Västerstadsviken i november
Brandkronad kungsfågel Mellby i december

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.