Excursie Algemeen Bestuur 7 april 2017

Zorgboerderij ’t Oolderluk Hoes in Holtheme

Vrijdag 7 april hebben de leden van het Algemeen Bestuur een aantal projecten in Zuidoost Drenthe bezocht. De dag die in het teken stond van het thema ‘Samenwerking’ begon bij zorgboerderij ’t Oolderluk Hus in Holtheme. De familie Kelder combineert op dit bedrijf, veehouderij met de dagopvang van oudere mensen. Reden van het bezoek is niet alleen de combinatie van boerderij en zorg, maar ook het feit dat de familie grond verkocht heeft voor de realisatie van de grensmeander. Na een korte presentatie van de familie Kelder, vertelt Jan Hermen Kat over de samenwerking Duitsland-Nederland. Daarna stappen de leden in de bus richting de Grensmeander waar ze op locatie de aanleg bekijken. Pieter Jelle Damste en Roberto Goncalves (projectleider vanuit Duitsland) geven een korte rondleiding op het punt waar de Vecht, Nederland binnenstroomt.

Grensmeander, Duitsland/Nederland, Vossland, Laar

Na een frisse tocht langs de Grensmeander, praat projectleider Henk Lansink de leden van het AB in de bus bij over de interne samenwerking bij de totstandkoming van het innovatieve ontwerp voor de sluis van Junne en Mariënberg. De reis wordt vervolgd naar de Spoorbrug in Coevorden. De Spoorbrug, die net nieuw is gebouwd is, is onderdeel van een groot programma waarmee transport over de rails tussen Rotterdam en Noord Nederland sterk verbeterd wordt. Henk Jan Brink (gemeente Coevorden) geeft een toelichting over de samenhang van vier grote infrarail projecten in een programma van 36 miljoen euro in Coevorden, waarbij Gerdrik Bruins de relatie met WVS toelicht. Zeer indrukwekkend. Het mooie van dit project is dat het stationsgebied in Coevorden ontlast wordt en daar weer een nieuwe leefbare stadsomgeving ontwikkeld gaat worden.

Spoorbrug Coevorden
RWZI Sleen

Van de Spoorbrug in Coevorden reizen we naar het theaterrestaurant in Sleen, waar er voor alle deelnemers een lekker lunch klaar staat. Te voet of met de bus gaan we vervolgens naar de rioolwaterzuivering in Sleen. Gerrit Supheert vertelt hier over de samenwerking in het programma Waterkracht en geeft een korte rondleiding op de zuivering. Wiely Luttmer sluit samen met Denise Smit de dag af met een presentatie over de samenwerking Afvalwaterketen in Noordelijk Vechtstromen. De bus brengt ons terug naar ’t Oolderluk Hus waar we met een kleine borrel proosten op een geslaagde dag.

Created By
T. van Rikxoort
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.