Mobilya Montaj montaj ustası

Günümüzde birçok mobilya mağazası, mobilyalarını demonte şekilde satmaya başlamıştır. Tek parça halinde üretilene ve taşınan mobilyaların aksine demonte mobilyaların birçok avantajı mevcuttur. Kolay sökülüp kolay takılabilen mobilyalar olması nedeniyle odadan odaya veya evden eve taşınması oldukça kolay bir hal alır. Seri üretim olmasından dolayı, bu tür mobilyalar piyasada çok kolay bir şekilde bulunabilir. Bu nedenle bu mobilyaların aynı takımının ürününden veya parçasından bulunması oldukça kolaydır. Çünkü diğer mobilya seçeneklerine göre çok daha fazladır. Aynı zamanda daha hesaplı olduğu da bilinmektedir. Bu tür mobilyalar daha hafif üretilmelerinden dolayı taşımak veya sürüklemek gerektiğinde daha kolay işlemler yapılmaktadır.

Talebe göre üretilen mobilyalara göre demonte mobilyalar çok daha hesaplıdır. Çünkü talebe göre üretim yerine, seri üretim sağlanmaktadır ve bu nedenle daha düşük fiyatlarla karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle daha planlı ve seri bir satın alma işlemi gerçekleşebilir. On binlerce ürün için bir anda alınan hammadde fiyatı ile talep doğrultusunda alınan birkaç hammaddenin fiyatı kesinlikle bir tutulamaz. Bu nedenle özel üretim mobilyalara göre çok daha hesaplıdır.

Mağazaların vitrinlerinde görülen mobilyaların demonte bir şekilde eve veya iş yerine gelmesi, kişilerin gözünü korkutmaktadır. Ancak bu işlemler günümüzde montaj ustası olarak görev yapan birçok kişi tarafından kolaylıkla halledilebilmektedir. Aslında göz önünde bir araya getirilen mobilyalar, insanlara daha fazla güven vermektedir. Mobilya montajındaki zorluk derecesi mobilya türüne göre değişse de, bu aşamada kendisine güvenmeyenler düşük ücretler karşılığında istedikleri saatte ustalarla anlaşarak istedikleri tüm mobilyaların montajını yaptırabilirler. Günümüzde tamamen demonte üretim ve satış gerçekleştiren meşhur İkea mağazası da demonte mobilya modasının en temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Özellikle ikea montaj alanında kendi ustaları ile çalışmakta ancak isteyen müşteriler ikea mobilyalarının montajı için başka tecrübeli ustalarla da anlaşabilmektedir. Böylece mobilya montaj işlemleri oldukça basit bir şekilde halledilmiş olur.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.